Школи національних меншин в Польщі в 1944–1966 роках

Критика, рецензії > Наукова книга

Школи національних меншин в Польщі в 1944–1966 роках

Ю. Судин, к.т.н., редактор збірника "Наш край Любачівщина" | 13.04.15

Набуття нових знань для людини є завжди пріоритетно цікавим, особливо з питань, які недостатньо висвітлені в популярній і науковій літературі. Питання, поставлене в книжці Еви Погожали (Ewa Pogorzała. Mniejszości narodowe i etniczne w polityce oświatowej państwa Polskiego w latach 1944–1966. – Zamość, 2009 – 448 s.), є саме таким: актуальним і водночас недостатньо вивченим. Ця книга є не започаткуванням теми, а її розширенням і поглибленням.
ІСТОРІЯ З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ

Критика, рецензії > Наукова книга

ІСТОРІЯ З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ

Галина Пагутяк, письменниця, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, м. Львів | 13.03.15

Бондаренко К. История в профиль / Кость Бондаренко. — К. : Знання : Фонд “Українська політика”, 2012. — 663 с.

Навряд чи хтось стане заперечувати користь поширення історичних знань у суспільстві. Проблема полягає у тому, як це зробити, щоб уникнути пропаганди і маргіналізації. Історія — це всього лиш трактування тих чи інших подій та явищ минулого, вона ніколи не стане абсолютно достеменним знанням. Це ніби злочин, який не можна розкрити за браком доказів та відсутності свідків.
Музика в німецькій літературі: літературознавче прочитання партитури роману

Критика, рецензії > Наукова книга

Музика в німецькій літературі: літературознавче прочитання партитури роману

Наталія Мочернюк, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника | 23.10.14

[Маценка С. Партитура роману : монографія / Світлана Маценка. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 528 с.].

Міжмистецька проблематика стає все популярнішою в сучасному літературознавстві. Про це свідчать конференційні концепції останніх років, спеціальні видання, публікації дослідників тощо. Монографія Світлани Маценки «Партитура роману», що присвячена діалогу літератури й музики, є доказом на користь перспективності вивчення міжмистецьких питань.
НОВЕ ПРОЧИТАННЯДЖОНА ФАУЛЗА

Критика, рецензії > Наукова книга

НОВЕ ПРОЧИТАННЯДЖОНА ФАУЛЗА

НаталіяМочернюк, к. філол. н., доц., докторант кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника | 19.06.14

Левицька О. С. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта» : монографія / Оксана Левицька. — Л. : Українська академія друкарства, 2014. — 232 с.
Монографія Оксани Левицької ґрунтується на вивченні вагомих й акту-альних питань теорії літератури — художнього часопростору і контексту. Таке теоретичне дослідження викликає великий інтерес, оскільки в останні десятиліття особливо пожвавилися студії літературних творів крізь призму хронотопу, тож є необхідність систематизувати вже зроблене в цій царині.
ПРО БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ СФЕРАХ НОННИ КОПИСТЯНСЬКОЇ

Критика, рецензії > Наукова книга

ПРО БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ СФЕРАХ НОННИ КОПИСТЯНСЬКОЇ

Мар’яна Барабаш,кандидат філологічних наук, старший нау¬ковий співробітник, вчений секретар Інституту Івана Франка НАН України. | 04.06.14

Рецензія на книгу: Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова : монографія / Нонна Копистянська. — Л. : ПАІС, 2012. — 344 с.

Нонна Копистянська як засновник літературознавчої школи з часопро-сторової проблематики є одним із авторитетних дослідників зарубіжної художньої літератури ХІХ–ХХ ст., що осмислюють не тільки текст, а й контекст, підтекст, надтекст у часопросторовому розвитку жанру, стилю, поетики образо-і характеротворення. З цього погляду монографія Н. Копистянської є водночас і ґрунтовним посібником з теорії художнього часопростору, і практичним порадником для вдумливих літературознавців, які вміють по-справжньому оцінити «безмежні можливості хронотопів» (c. 85) у художньому творі.