Школи національних меншин в Польщі в 1944–1966 роках

Критика, рецензії > Наукова книга

Школи національних меншин в Польщі в 1944–1966 роках

Ю. Судин, к.т.н., редактор збірника "Наш край Любачівщина" | 13.04.15 20:35:46

Набуття нових знань для людини є завжди пріоритетно цікавим, особливо з питань, які недостатньо висвітлені в популярній і науковій літературі. Питання, поставлене в книжці Еви Погожали (Ewa Pogorzała. Mniejszości narodowe i etniczne w polityce oświatowej państwa Polskiego w latach 1944–1966. – Zamość, 2009 – 448 s.), є саме таким: актуальним і водночас недостатньо вивченим. Ця книга є не започаткуванням теми, а її розширенням і поглибленням.
Праця присвячена темі навчання дітей національних і етнічних меншин рідною мовою в 1944–1966 роках у Польщі. Дослідження цього питання є цікавим і водночас трудним, бо авторка обрала період кінця Другої світової війни і повоєнні роки, які в житті народів, що проживали в Польщі, були важкими і складними. Тим більше, що польське керівництво вважало свою державу моноетнічною і не приділяло належної уваги потребам національних та етнічних меншин.
Авторка зібрала розрізнені та розсіяні по різних джерелах матеріали і на їх підставі для зручності викладу розробила систему періодизації матеріалу і його висвітлення. Досліджено шкільництво різних національних та етнічних груп, наявних у Польщі: литовської, білоруської, української, чеської, словацької, єврейської, німецької, ромської, російської, грецької, македонської, вірменської, лемківської, татарської, караїмської, серболужицької, кашубської.
Книжка складається з п’яти розділів. У першому розділі «Від політики акцептації до політики рестрикції (1944–1966)» висвітлюється освітня політика щодо національних і етнічних меншин. Другий розділ «Період політики уніфікації (1949–1955)» охоплює період від кінця 40-вих до середини 50-тих років ХХ ст., коли розпочалася уніфікація освітніх політичних принципів відносно національних меншин. Наступні розділи присвячені чисельності шкіл, організації їх мережі, аналізу демографічних даних, рівню задоволення потреб меншин у школах. У деяких підроз¬ділах зроблено аналіз цих питань для різних національних і етнічних груп. В інших підрозділах проаналізовано забезпеченість шкіл педагогічними кадрами, рівень викла¬дання, забезпеченість підручниками та іншими дидактичними матеріалами, соціальну допомогу – гуртожитки, фінансування та організацію позашкільної освіти.
Наприкінці книги подано два додатки. Перший вміщує 15 джерельних документів, які окреслюють напрям розвитку шкільництва національних меншин в Польщі. Другий містить 71 таблицю зі статистичними даними про школи з непольськими мовами навчання, а також із даними про додаткове навчання етнічних груп рідними мовами.
Джерельна база праці дуже широка. При її написанні авторка використала багато матеріалів з архівів Польщі: з Архіву актів нових у Варшаві, Архіву ОУП (Об’єднання Українців Польщі) у Варшаві, Державного архіву в Любліні та інших. Авторка проаналізувала монографії і опрацювання, статистичні дані, спогади, дані преси, Законодавчі акти, Урядові видання, збірники статей, неопубліковані праці. Книжка, без¬перечно, має велику наукову цінність і буде корисна як науковцям, дослідникам цієї теми, так і всім, хто цікавиться розвитком шкільництва в Польщі, зокрема шкільництвом національних і етнічних меншин Польщі.

Поґожала Ева (1978 р.н.) – доктор політичних наук, випускниця докторантури Інституту етнічних досліджень / студій Відділу політології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, викладачка Інституту соціальних наук Національної Вищої професійної школи ім. Шимона Шимоновича в Замості, член правління Фонду Соціального Різноманіття. Наукові зацікавлення: етнічна політика, міграції, інтеграція іноземців, національні та етнічні меншини, освітня політика щодо меншин та мігрантів, антидискримінація і рівні права. Е-мейл: ewapogorzala@interia.pl, epogorzala@ffrs.org.pl.
Авторка книжки: Національні та етнічні меншини в польській освітній політиці в 1944–1966 рр. (Mniejszości narodowe i etniczne w polityce oświatowej państwa polskiego w latach 1944–1966) (Zamość: Officina Simonidis, 2009, on-line: https://pbn.nauka.gov.pl/getFile/381), а також численних наукових статей та досліджень, які стосуються освіти для національних та етнічних меншин і освітнього становища учнів-іноземців в польській системі освіти. Список публікацій – https://pbn.nauka.gov.pl/persons/896160/

Відповісти на статтю