Це не прийоми, це методика, яка може дати успіх

Критика, рецензії > Фахова книга

Це не прийоми, це методика, яка може дати успіх

О. Гірняк, доц. каф. економіки, маркетингу і аудиту УАД | 07.07.13 17:43:43

Коппін А., Берратт Д. Менеджмент на всі часи: Приклади успішного менеджменту з історії Великобританії: від Кромвеля до наших днів/ Пер. з англ. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2005. – 288с.

Найкоротше резюме, яке б дав після перечитування цієї книжки – вона для талановитих. Це не перелік прийомів, це методика, якою може зацікавитися той, хто справді хоче домогтися успіху.
«Врешті решт, менеджмент – не така вже й складна наука, це всього лише вміння домагатися свого з допомогою інших людей.» (цитата зі с. 9)

Тепер довше.
Якщо хто знайомий із певними узагальненнями щодо управлінських засад Дейла Карнегі (особливо із його сьогодні вже хрестоматійним у цілому світі порадником «Як здобувати друзів і здійснювати вплив на людей»), той буде потішений ще додатковою порцією порад щодо того, яких рис характеру треба домогтися в собі і в інших (в тому числі й підлеглих), щоб досягти уміння володіти не лише людьми, але і ситуацією, в якій ці люди задіяні.
Однак мушу одразу заспокоїти тих, хто вже здобувши ту «науку Карнегі», поспішить з упередженням – а! отже це знову ж таки надто легковажне і популярна, а до того ж таки, далеко не завжди застосовуване, придатне тільки для втіхи при читанні гарними знахідками.
Ні. Це не зовсім те, хоча таки порівняння з Карнегі до певної міри можливе.
Це скрупульозність і систематизованість (із графіками, діаграмами, таблицями) зовсім іншого характеру. Адже, незважаючи за взяту тут на початку за основу цитату, – менеджмент таки дуже значною мірою збудований на тренінгах, а ще більше – аутотренінгу, який потребує присутності уважного учителя, свого роду «сен-сея» науки управління. Того, хто, зумівши узагальнити свій і чужий досвід, здатен підказати те, що найважливіше. І в узагальненні, і в тонкощах. Відтак ця книга і є тим «сен-сейєм».
Власне кажучи (в тому числі й виходячи із підзаголовку книги), це значною мірою історичне дослідження, у якому на прикладі визначних особистостей Великобританії виводяться загальні принципи успішного менеджменту, того, який призначений, як тут говориться «на всі часи», тобто в застосуванні для будь-яких життєвих обставин і будь-коли. Можна сказати, що з допомогою описаних прикладів, якщо спробувати їх приміряти на себе, цілком реально, щонайменше, навчити інших, якими треба бути, щоб досягти свого, керуючи іншими людьми.
Однак це далеко не тільки історія, і не тільки приклади з минулого. Це ретельний аналіз того, що здатне підвищити ефективність керівництва, а ще... це «проповідування». Еге ж. Автори так і називають свою працю – свого роду ідеологією, здатною допомогти кожному (за умов інтересу до цього) досягти успіху. Частина третя, що стосується практичного дослідження, здійсненого щодо однієї із англійських компаній уже сучасності, має навіть відповідний заголовок «Менеджмент на всі часи у XXI столітті: практичне застосування того, що ми проповідуємо». А проповідувати можна тільки учням, що уважно слухають...
Звичайно, менеджмент – це часто і талант, який нічим не створиш, якщо його нема. Вивчай правила напам’ять, не вивчай, але якщо здібності до керування людьми відсутні, то й не навчиш. Але ж, зазвичай, ті, хто того таланту не мають, то і не беруться, зате тим, хто його мають, гостро важливими є поради, притаманні для будь-якого мистецтва, що потребує таланту:
а) шліфування здібностей удосконаленням прийомів, які вже винайдені іншими;
б) уникнення помилок (власне, знання помилок інших і порівняння зі своїми);
в) приклади інших майстрів, талантів, яких варто наслідувати.
І цій книжці, яку мені довелося перечитати, є все для задоволення цих потреб. Можливо, студентам, як підручник, я б це і не рекомендував, але людям, здатним до керівництва – на сто відсотків корисна книга.
Ось одне із прислів'їв, використаних у книзі (із мудростей Китаю): "Будуючи план на рік, саджайте рис. Будуючи план на десять років – саджайте дерева. Якщо ж будуєте план на 100 років, виховуйте людей"
Без сумніву, прислів’їв такого типу, яке навіть узяв би за епіграф і до цієї рецензії, і до самого твору, у книзі чимало, бо воно визначає суть книжки, яка вимальовує не стільки оптимальні методи керівництва, скільки методику досягнення успіху.
На сто і на більше років.

Із анотації:

Аналізуючи різні факти з життя видатних історичних діячів, автори знайомлять із перевіреними часом концепціями, ідеями та практичними прийомами менеджменту, рекомендованими для застосування в XXI столітті. Читачам пропонується раціональний, виважений підхід до розуміння особливостей організацій, що досягають високих та ефективних результатів діяльності, а також до управління такими організаціями. Це видання є цінним керівництвом для всіх менеджерів, як початківців, так i професіоналів із багатим досвідом.

Зміст:

Содержание

Предисловие
Часть I. Введение
1. Введение 3
Выводы 8
Концепция менеджмента на все времена 8

Часть II. Основные характерные особенности менеджмента на все времена

2. Характер 17
Ценности 20
Цельность 23
Душевная стойкость 25
Вежливость 26
Характер: ключевые моменты 30
Средства достижения 31
Менеджер на все времена 1: сэр Томас Мор - характер 32
Менеджер на все времена 2: Георг III - вежливость 37

3. Решительность 41
Уверенность 41
Позитивная неудовлетворенность 44
Видение 48
Оригинальность мышления 54
Готовность к действию 58
Решительность: ключевые моменты 60
Решительность: средства достижения 63
Менеджер на все времена 3: Оливер Кромвель -
решительность 67
Менеджер на все времена 4: королева Елизавета I -
позитивная неудовлетворенность 70

4. Целеустремленность 75
Простота 75
Мышление с точки зрения процесса 77
Основные причины 82
Мышление по принципу 80/20 89
Измерение, планирование и оценка 91
Целеустремленность: ключевые моменты 101
Целеустремленность: средства достижения 105
Менеджер на все времена 5: принц Альберт -
целеустремленность 106
Менеджер на все времена 6: сэр Исаак Ньютон -
мышление с точки зрения процесса, понимание
основных причин, измерение 110

5. Ясность 115
Распространение информации 115
Ожидания 127
Ответственность 133
Предоставление свободы действий и делегирование
полномочий 136
Ясность: ключевые моменты 141
Ясность: способы достижения 144
Менеджер на все времена 7: герцог Веллингтон - ясность 147
Менеджер на все времена 8: Вильгельм I -
ответственность 151

6. Взаимодействие 155
Доверие и синергия 156
Беспроигрышностъ . 158
Наставничество 161
Признание 167
Оценка 176
Удовольствие/юмор 180
Взаимодействие: ключевые моменты 183
Взаимодействие: средства достижения 189
Менеджер на все времена 9: сэр Кристофер Рен -
взаимодействие 191
Менеджер на асе времена 10: король Карл II - юмор! 195

Часть III. Менеджмент на все времена в XXI веке: практическое применение того, что мы проповедуем
7. Введение 203
Пять дворцов 204

8. Методика менеджмента на все времена в организации

Historic Royal Palaces 207
Умение слушать 209
Налаживание отношений 211
Разработка стратегического плана 213
Реализация стратегического плана 230
Устранение аномалий в организационной структуре 238
Результаты применения методики менеджмента
на все времена в организации Historic Royal Palaces 242
Заключение 244

9. Реакция на террористические акты 11 сентября 2001 года 245
Менеджмент на все времена на вебсайте
www.timelessmanagement.com 258

Библиография 261
Предметный указатель 263
Відповісти на статтю