Що за штука така – караоке-капіталізм?

Критика, рецензії > Фахова книга

Що за штука така – караоке-капіталізм?

Л. Танчин, к.ф.наук, доцент кафедри книгознавства і комерційної діяльності Української академії друкарства. | 19.04.13 20:02:53

Ріддерстралє Йонас, Нордстрем А.К'єлл Караоке-капіталізм / Пер. з англ.- Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2004. - 304 с.

Як свідчить сучасний довідковий інтернет-пояснювач новітніх слів («вікіпедія»), карао́ке – складне слово, утворене шляхом злиття двох слів із японської «караппo» — пустий і англійського оrchestra — оркестр; по-японськи ōkesutora) — розвага, що полягає у непрофесіональному співі із застосуванням пристрою, що дає змогу співати під наперед записану музику (фонограму); а також так називають сам пристрій для такого співу.

Ця книжка мені потрапила до рук нещодавно, хоча, як тепер собі думаю, дуже непогано було б мати її в руках і раніше. Принаймні, довше могла би тішитися отриманою до рук шкатулочкою думок і ідей. До того ж наразі єдиний варіант українського перекладу відомих уже досить давно на Заході економістів. Але так трапляється, що книжка до читача іде довше, ніж хотілося б... З різних причин.
Щоправда, одразу зауважу: незважаючи ні на що, вона не зменшила через це для мене актуальності: ні як для викладача, ні як для науковця, ні як для журналіста. Як відомо, є ідеї, які можуть самі множити ідеї, а таких ідей у книжці на кожен розділ по декілька. І у філософському, і у футуристичному сенсі, не лише макроекономічного змісту. Не скажу, що, може паралель буде дуже точно, але колись на мене справила подібне враження книжка С. Лема «Сума технологій», у якій, як у пристрої для попкорну, чи виготовлення цукрової вати ніби з нічого робилося щось значне, велике і чудове.
Власне, якщо давати їй узагальнену характеристику, або ж узагальнене враження, то це можна висловити приблизно так: цю книжку хочеться цитувати і цитувати (уже б почала, але боюся, що тут місця і часу не буде, ліпше вже дозволити це робити іншим, а сама буду ними втішатися на лекціях). На її побіжні, швидкі і легкі висновки, що виникають крок за кроком у залежності від теми, які розглядають автори (а їх там безліч у сучасному світі – тепер уже самій хочеться повторювати в тоні «караоке-капіталізму»), можна посилатися, як на парадоксальні віхи сучасності – і як на несподіванки, які ми не помічаємо у швидкому плині життя, і як на вказівники футурологічного змісту, і як практичні поради для практика (менеджера, підприємця) – як діяти.
До того ж чимало думок там стимулюють до думання далі, що немаловажно для книжок такого типу, хоча спочатку, коли починаєш читати, то не маєш певності, що це може дати якусь користь. На перший погляд – дотепні спостереження, які узагальнюють тенденції в розвитку суспільства, а не практичні поради, до яких звикли наші покупці книги. Адже для чого пишуться книжки економічного змісту? Хто як не економісти є першими прагматиками, що потребують або конкретних таблицями і формулами обумовлених висновків, цифрами підтверджених прогнозів, або ж чітких настанов «як діяти» -- у галузі менеджменту, чи маркетингу.
А тут – наче щось інше. Свого роду продовження того, чим були колись книжки (дай боже не помилитися!) Сміта, Рікардо, Маркса, Маршалла, Шумпетера, Хаєка... Тільки тепер це справді, як легка музика в економічних знання.
От згадалося те слово із назви – «караоке». А чому саме караоке? Автори майже не пояснюють, що мають на увазі, але коли читаєш, поволі починаєш розуміти їх настрій, якщо собі почати згадувати раніше прочитані книжки із так званої економічної теорії, чи, як колись казали, «політекономії». Книжка на стику філософії і економіки, але.... це не «Капітал», це не жодна інша книжка, що вибудовує економічну картину світу, хоча і в багатьох випадках ставить собі за завдання розкласти по поличках здобуті зі спостережень і різних джерел узагальнень. Караоке – бо у чималій кількості нинішніх подій у світі вже робиться не у межах орієнтації не стільки на творчість, скільки в опорі на відкриті давно закони і «підспівування» за ними.
Ще одне узагальнення собі дозволю: це книга для тих, хто себе поважає... Хто мусить бути на вершині найцікавіших і найпередовіших знань і узагальнень у сучасному розумінні світу. Причому не закінчуючи гарвардів, стенфордів, кембріджів, оксфордів... Більше того – не особливо часто буваючи у тому іншому, поза українському світі, який живе «не так», який орієнтується вже на інші стрибки і падіння, за якими піде й Україна.
Власне, от Україна і є тим підспівувачем у межах караоке-капіталізму, в якому не вона диктує музику, але мусить на неї орієнтуватися, і якщо хоче бути сама творцем, то мусить зорієнтуватися в тих закономірностях...
Ні, не треба лякатися, що це книжка непрактична, а надто філософська, чи політекономічна (як казали колись), тобто теоретично економічна. Вона дає, як вже казала, чимало поштовхів для практичних рішень. Можливо, навіть більше – вона здатна допомагати в творчому ринковому управлінні краще усвідомлювати, ба навіть сприяти формуванню того, що сучасна маркетологія зазначає як тренди. З одного боку – напрям розвитку, який розгалужує наше життя на нові потреби, нові лінії ринкового розвитку, а з іншого – свого роду грунт, на якому можна творити, на якому можна самому пробувати формувати тренди, опиратися на них і керувати ними.
А що найбільше імпонує – свобода і ще раз свобода. А ще індивідуалізм. Такі досі мало реалізовувані у нас в Україні, але бажані, очікувані категорії мислення і дій. Організації життя. Ті, які будують (поза караоке) самостійний рівень мислення, відповідальності, відчуття, зрештою, і взаємозалежності, як свободи, якою можна управляти.
Знаєте, ще як можна узагальнити це читання? От є, кажуть, легке кримінальне чтиво. Воно для тих, хто любить гострі сюжети, виявлення взаємозв’язків у злочинних спільнотах, кримінальних війнах, особливостях психології злочинів, а тут – щось подібне з економікою. Для захоплених критичною узагальненою оцінкою світу, який нас оточує, з огляду на економіку, її новітні і ново народжувані, створювані нами самими, нашими технологіями закони, – це захоплююче, втягуюче і напрочуд творче читання. Від гостросюжетного читання книжка не відійшла зовсім, оскільки тут сюжет – розвиток думки, парадоксальні її повороти, навіть виверти і несподівані висновки, що здатні ставати трампліном.
Рекомендую!


Про авторів:


Доктор Йонас Ріддерстралє та доктор К'єлл А. Нордстрем належать до нового покоління спеціалістів, які вивчають бізнес країн Європи. Вони прорвалися через кордони божевілля, яке оточує економіку, і звернулися до всього світу. Йонас та К'єлл виступали на CNN та CNBC, їхні статті друкувалися в Fortune, Company, Time Magazine, Financial Times, Paris Match та багатьох інших виданнях.
У 2003 році серед 50 учасників конкурсу на кращого філософа, який проводиться кожні два роки, Нордстрем і Ріддерстралє зайняли 21-ше місце.
Безкомпромісний і свіжий погляд Йонаса та К'єлла на сучасний бізнес робить їх популярними в усьому світі. Вони підсилюють виголошувану теорію практикою та особистим прикладом, бо в Стокгольмі обидва працюють радниками багатонаціональних корпорацій та консультантами рад декількох компаній.
Обидва автори книги захистили дисертації в Стокгольмській школі економіки і тепер є докторами наук з міжнародного бізнесу; вони були визнані видатними вченими року.
Попередня їхня книга Funky Business: Talent makes capital dance швидко стала бестселером, її тираж складав 250 000 примірників і був повністю проданий в короткий час. Це видання посідає шістнадцяте місце у рейтингу найвидатніших книг з бізнесу.
У цій книзі Йонас Ріддерстралє та К'єлл А. Нордстрем проголосили маніфест успіху в світі караоке-капіталізму. В караоке-економіці домінують індивідуали, які мають необмежений вибір. Вадою бізнесу є те, що караоке-клуби стали місцем, де процвітає імітація. Все навколо копіюється. І лише уява та інновація можуть вивести організації та індивідуалів на авансцену сучасного бізнесу.
Книга "Караоке-капіталізм" - це заклик до зброї. К'єлл та Йонас - повстанці з добрим наміром. Володіючи нетрадиційною комбінацією академізму, логіки та надзвичайного вільнодумства, вони знову переписують правила для революціонерів. Це справжнє тренування для кмітливих. Книга вчить, як успішно конкурувати на основі знань, створювати капіталізм з певними рисами, а також як, працюючи, добре жити. Ця книга - для тих, хто прагне бути першокласною версією самих себе, а не другорядною копією когось іншого.
Відповісти на статтю