Новини > Події

Увага! Конкурс

http://culture.unian.net/ | 16.07.09 19:08:02

«Золотий лелека» оголошує Всеукраїнський конкурс на найкращі прозові твори для дітей.

Умови конкурсу:
1. На здобуття Премії висуваються ориґінальні твори, написані українською мовою, які раніше не друкувалися (оприлюднювалися). Премії не присуджуються за твори, які були відзначені преміями інших конкурсів, а також конкурсу «Золотий лелека» попередніх років.
2. Оргкомітет зберігає анонімність авторів до церемонії нагородження.
3. Для участі в конкурсі необхідно надіслати текст, підписаний псевдонімом. В окремому конверті, підписаному тим самим псевдонімом і вкладеному до теки з текстом, має бути вказане справжнє ім’я, прізвище автора, домашня адреса, телефон та заява про участь у конкурсі.
4. Премії присуджуються у двох номінаціях:
• літературна казка;
• пригодницька повість.
5. Прозові твори мають бути надруковані на комп’ютері або на друкарській машинці у 1,5 інтервали (для комп’ютерного набору: Times New Roman, 14 кегль). Загальний обсяг творів - від 50 друкованих сторінок формату А4.
6. Премії присуджуються у двох номінаціях «Літературна казка» та «Пригодницька повість»:
Перша премія – 7 000 гривень кожна;
Друга премія – 5 000 гривень кожна.
7. Попереднє оцінювання творів здійснюють експерти.
8. Експерти, відповідно до покладених на них завдань, відбирають найкращі твори конкурсу і рекомендують їх на оцінювання Журі.
9. Основною формою роботи Журі є засідання, які проводить голова Журі або, за його дорученням, заступник голови Журі. Засідання Журі є правомочним, якщо на ньому присутньо не менш, як дві третини його складу. Рішення Журі про висунення творів на здобуття Премії приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Журі.
10. На здобуття Премій можуть бути висунуті твори окремих авторів і творчих колективів у складі не більше п’ятьох осіб. Не допускається включення до складу претендентів осіб, які виконували адміністративні, організаційні чи консультативні функції в організації конкурсу.
11. Найкращі прозові твори буде видано книжками у видавництві «Грані-Т», у відповідності з укладеними угодами між авторами та видавництвом.
12. Дипломи лауреатів Премій та грошові премії вручаються на церемонії нагородження лауреатів конкурсу.
13. Результати конкурсу оскарженню не підлягають.
14. Надіслані на конкурс твори не рецензуються і не повертаються. Листування з авторами не здійснюється.
Твори надсилаються до 1 листопада 2009 року на адресу:
Україна, 02140,
м. Київ,
вул. Бориса Гмирі, 2, офіс 10.
На конкурс «Золотий лелека».

Положення про ІІІ-й Всеукраїнський конкурс на найкращі твори для дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку «Золотий лелека» (2009 рік):
1. З метою врахування думки дітей (читачів) при визначенні переможців конкурсу «Золотий лелека» створюється дитяче журі.
2. Організація з підбору членів дитячого журі покладається на Національну бібліотеку України для дітей та засновників конкурсу.
3. Члени дитячого журі визначаються з числа дітей – активних читачів дитячих та юнацьких бібліотек з різних регіонів України. З метою залучення більшої кількості бібліотек склад дитячого журі щороку може змінюватись.
4. Для розгляду дитячого журі у бібліотеки подаються по два твори в кожній з номінацій («Літературна казка», «Пригодницька повість»), відібрані членами Журі конкурсу.
5. Після прочитання текстів, члени дитячого журі визначають переможця в градації: від сильнішого тексту до слабшого (на їхню думку), а також пишуть коротке (до 1 сторінки) обґрунтування виставленим оцінкам.
6. Після отриманих даних від дитячого журі з різних регіонів, оргкомітет конкурсу вповноважений здійснити математичний підрахунок голосів і назвати твори, які, на думку членів дитячого журі, визнано найкращими.
7. Переможці, визначені дитячим журі, отримують відповідні відзнаки і грошові премії у розмірі 1 000 грн.
8. Найактивніші члени дитячого журі запрошуються на щорічну церемонію нагородження переможців конкурсу «Золотий лелека», яка відбувається в Києві.

Склад журі:
1. Леся Воронина (голова журі) – письменниця, журналістка, член Спілки письменників України, член Асоціації Українських письменників.
2. Зірка Мензатюк (заступник голови журі) – письменниця, член Національної Спілки письменників України.
3. Іван Андрусяк – письменник, літературний критик, перекладач, член Спілки письменників України.
4. Тарас Компаніченко – кобзар, бандурист та лірник, заслужений артист України.
5. Лариса Масенко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Національного университету «Києво-Могилянська академія».
6. Галина Малик – письменниця, член Національної спілки письменників України.
7. Олекса Негребецький – перекладач.
8. Марина Павленко – письменниця, член Національної Спілки письменників України.
9. Ірен Роздобудько – письменниця, журналістка, член Національної Спілки письменників України.
10. Володимир Рутківський – письменник, член національної Спілки письменників України.
11. Ярина Скуратівська – координатор-ведуча програм «ЕРА-радіо».
Відповісти на статтю