дитяча книга Читальна слоника Дзвоника

дитяча книга Читальна слоника Дзвоника

Українська бібліотечна асоціація

Українська бібліотечна асоціація

  • Сайт: http://www.uba.org.ua
  • E-mail: u_b_a@ukr.net
  • Телефон: 0 44 239-74-87
  • Адреса: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 12, оф.5
Базові цінності
Українська бібліотечна асоціація (УБА) є незалежною всеукраїнською громадською організацією з індивідуальним і колективним членством, яка об'єднує на добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних з бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною діяльністю, та тих, хто зацікавлений у їх розвитку. Установча конференція Української бібліотечної асоціації відбулася 1 лютого 1995 року.
Асоціація сприяє реалізації прав громадян на вільний доступ до інформації, захищає інтелектуальну свободу, підвищує обізнаність громадян з цих питань. УБА працює задля укріплення і розвитку бібліотечної професії та бібліотечно-інформаційної освіти.
Головною місією УБА є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів УБА.
Метою Асоціації є активний вплив на бібліотечну та інформаційну політику в Україні, консолідація бібліотек, укріплення і розвиток бібліотечної професії та бібліотечно-інформаційної освіти, підтримка та ініціація проектів, спрямованих на інформатизацію бібліотек, а також на збереження традиційної книжкової культури і підтримку читання.

Досягнення
За період з 1995 року УБА організувала сотні конференцій, семінарів і тренінгів, було опубліковано більше 20 науково-практичних видань, які допомагають бібліотекарям досягати високого рівня якості бібліотечного й інформаційного обслуговування. В 2000 році УБА разом з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв заснувала Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, навчання в якому пройшли тисячі бібліотекарів.
УБА тісно співробітничає з державними установами, громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами, зацікавленими у розвитку бібліотечної справи. Вона виступала партнером у реалізації проектів багатьох національних та зарубіжних організацій, зокрема, Фонду «Відродження» (Київ), Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт), Британської Ради (Київ), Гете-Інституту (Київ), Німецького Бібліотечного Інституту (Берлін), Посольства США в Україні, Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Асоціація має позитивний досвід співробітництва з Європейською Комісією за програмою «Технології інформаційного суспільства» щодо реалізації проектів PULMAN («Публічні бібліотеки активізують використання сучасних мереж») та CALIMERA («Використання в культурі: місцеві заклади як посередники в організації доступу до електронних ресурсів»).
З квітня 2009 року УБА як національна бібліотечна асоціація поновила своє членство в Міжнародній федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) і представлена у трьох секціях – національних бібліотечних асоціацій, публічних бібліотек і університетських бібліотек.
Важливим результатом діяльності УБА стало сприяння відкриттю протягом 2001-2010 рр. 141-го Інтернет-центру в публічних бібліотеках України за програмою та коштом Посольства США в Україні. Кожен центр пропонує читачам принаймні п’ять робочих станцій з доступом до Інтернету, а також навчає користуванню комп`ютерною технікою і пошуку інформації в Інтернеті. Бібліотеки надають ці послуги в тому числі і користувачам з обмеженими фізичними можливостями. У 2006 р. за сприяння УБА та фінансової підтримки Посольства США було відкрито три Інтернет-центри для людей з обмеженим зором у Центральній спеціалізованій бібліотеці для сліпих у Києві, у Рівненській та Херсонській обласних бібліотеках.

Перспективи
Нині УБА представляє більше ніж 50 тис. бібліотечних працівників з усієї країни, понад 40 тис. бібліотек. Члени УБА працюють в публічних, вузівських, шкільних та спеціальних бібліотеках. Новим президентом асоціації на період 2009-2011 рр. обрано Шевченко Ірину Олександрівну, директора Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Українська бібліотечна асоціація виступає партнером у реалізації одного з наймасштабніших міжнародних бібліотечних проектів в Україні - програми «Бібліоміст», що адмініструється IREX і є частиною ініціативи «Глобальні бібліотеки» за фінансування Фундації Білла та Мелінди Гейтс та підтримки USAID. Метою програми «Бібліоміст» є підтримка сучасної мережі публічних бібліотек в Україні шляхом створення системи публічного доступу до Інтернету більш ніж в 1000 бібліотеках країни. У 2009 році в межах реалізації проекту «Бібліоміст» розпочав роботу Головний тренінговий центр, в якому підвищують кваліфікацію бібліотечні працівники України відповідно до нових соціо-культурних, економічних та інформаційно-технологічних реалій.
Також УБА за організаційної та фінансової підтримки Програми сприяння Парламенту ІІ успішно реалізує проект «Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці: пошук, доступ, консультування», в межах якого відбуваються регіональні тренінги для директорів книгозбірень з метою надання практичних порад у створенні мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформації на базі районних і міських бібліотек.
Стратегія Української бібліотечної асоціації на 2010-2014 рр. передбачає спрямування її зусиль на розвиток в Україні відкритого інформаційного суспільства та удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування, сприяння розвитку системи професійної підготовки і післядипломної освіти бібліотечних та інформаційних працівників, сприяння формуванню позитивного іміджу книгозбірень, підвищенню престижу професії, захист інтересів читачів і працівників бібліотек, зміцнення інституційного потенціалу УБА, розширення членства і партнерських зв`язків.

Пашкова Валентина, віце-президент УБА