Довідка > Статистика

База даних щодо української книги

25.03.11

http://vsiknygy.org.ua/

База BooksOnMarket містить дані про книжки, які представлені на українському ринку. В базі представлено книжки українських та іноземних видавництв

Довідка > Статистика

Матеріали Українського державного комітету телебачення і радіомовлення

25.03.11

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=34099

можна знайти відомості, наприклад, із поновлених і давінших даних Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Довідка > Статистика

Оперативні дані випуску книжкової продукції

25.03.11

http://www.ukrbook.net/
Можна знайти загальні відомості про друковані видання України за найближчий час і минулі роки.