Навчально-методичний посібник «Лімфостаз / лімфедема верхньої кінцівки: реабілітаційне обстеження».

Новини

Навчально-методичний посібник «Лімфостаз / лімфедема верхньої кінцівки: реабілітаційне обстеження».

Редакційно-видавничий відділ ЛДУФК / Publishing department of LSUPhC | 07.04.22 13:00:54

Лімфостаз / лімфедема верхної кінцівки: реабілітаційне обстеження : навч.-метод. посіб. / Ольга Бас. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 124 с.
ISBN 978-617-7336-87-6


У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу програми Еразмус+ № 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні REHAB» вийшов друком навчально-методичний посібник «Лімфостаз / лімфедема верхньої кінцівки: реабілітаційне обстеження».
Автор – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії нашого Університету Ольга Андріївна Бас.
Бас О.
Посібник розроблено згідно із затвердженою програмою викладання дисциплін «Методи обстеження у фізичній терапії» та «Фізична терапія при онкохірургічних захворюваннях».
У посібнику детально висвітлено етіологію, патогенез і клінічні прояви лімфостазу / лімфедеми, подано набір методів клінічного та реабілітаційного обстеження у разі лімфостазу / лімфедеми верхньої кінцівки. Також систематизовано теоретичний і практичний матеріал для освоєння практичних навичок проведення реабілітаційного обстеження. Практично орієнтований посібник допоможе набути базових знань у сфері фізичної терапії.
Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія», адресований студентам, викладачам та працівникам-практикам реабілітаційного профілю.

Випусковий редактор Оксана БОРИС
Редактори Єлизавета ЛУПИНІС, Ольга ГРОМИК
Комп’ютерне верстання і дизайн Степана ОСІНЧУКА


Відповісти на статтю