Козаки і світ

Книго-виставка

Козаки і світ

price.knyhobachennia.com | 25.11.07 17:06:26

“Всесвітня козацька енциклопедія” – це видання, в якому зібрано основні відомості про всесвітній козацький рух, а також про митців, у творчості яких знайшли своє відображення подвиги козацьких звитяжців. Значну частину цього енциклопедичного видання становлять відомості про події та діячів новітнього Козацького Відродження, що започатковувалося після розпаду Радянського Союзу в Україні, Росії та в інших незалежних державах, і які – як і чимало відомостей з давньої козацької історії – вводяться в пострадянський енциклопедично-довідковий обіг уперше.
Автор “Всесвітньої козацької енциклопедії” – Богдан Сушинський, відомий письменник та історик, академік, перу якого належать фундаментальні монографії: двотомне видання “Козацькі вожді України. Історія України в образах вождів та полководців XV-XIX ст.”, “Козацька Україна: “Хмельниччина”, “Князі та полководці стародавньої України”, “Історія Чорноморського козацтва XVIII-XX століть”, “Всесвітня історія лицарства”, “Історія українського лицарства”; популярні романи з історії козацтва “На вістрі меча”, “Французький похід”, “Вогнища Фламандії”, “Шлях воїна”, історичні есе “Гетьман Мазепа: повернення до Батурина”, “Гетьман Виговський: погляд із XXI століття”, “Слово про Скит Манявський”, “Львівський Ставропігіон: між минувшиною і вічністю”; він здійснив прозову літературну інтерпретацію і дав своє тлумачення Велесової книги – “Велесова книга предків”; автор численних історичних розвідок, опублікованих в періодиці.
Розрахована на широке коло читачів, “Всесвітня козацька енциклопедія XV—початку XXI століть”, безсумнівно, з цікавістю буде сприйнята науковцями, студентами і викладачами вузів, військовослужбовцями та сучасним козацьким лицарством, одне слово, всіма, хто небайдужий до історії України, історії її невмирущого козацтва, всього всесвітнього козацького руху.

Сушинський Б. І. Всесвітня козацька енциклопедія / худ. оформлення О. П. Чередниченко. — Одеса: “Видавничий дім ЯВФ”, 2007. — 570 с.
ISBN 966-2900-01-2
Відповісти на статтю