Причинки до історії української літератури

Книго-виставка > Презентації

Причинки до історії української літератури

price.knyhobachennia.com | 10.09.07 19:19:40

До нової книги професора Леоніда Ушкалова ввійшло два десятки статей, есеїв та рецензій, присвячених різним питанням української літературної та інтелектуальної традиції від давнини до сьогодні, зокрема творчості Тараса Шевченка, Івана Франка, Дмитра Чижевського, Юрія Шевельова, Оксани Забужко та інших. Але головним персонажем цієї книги є великий поет і філософ доби пізнього бароко Григорій Сковорода (1722—1794). Воно й не дивно, раз автор схильний розглядати його як самісіньке осереддя української духовної історії.

Ушкалов, Леонід Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури. — К.: Факт, 2007. — 552 с. — (Сер. «Висока полиця»).
ISBN 978-966-359-168-1 ISBN 966-359-091-0 (серія)
Відповісти на статтю