Чи можна здобути кращих співпробітників?

Критика, рецензії

Чи можна здобути кращих співпробітників?

Н.Г. Мазій, доц. кафедри економіки підприємства і маркетингу у ВПК УАД, к.е.н. | 27.10.11 12:36:08

Гаудж Пітер «Дослідження мотивації персоналу: Визначення та підвищення рівня лояльності співробітників методом консультування» / Пер. з анг.; За наук. ред. кан. економ. наук. І.В. Тараненко -- Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2008. -- 272с.

Нині практичний чи навчальний посібник з проблем дослідження мотивації персоналу у руках того ж таки практика, студента чи й навіть викладача, або науковця є не надто легкою здобиччю. І не лише тому, що тема досить вузька, але й тому, що фахівців, які писали б про це кваліфіковано і доступно, у нас небагато. Та й тиражі таких книжок не надто високі, а отже і не дуже доступні.
Тому кожен переклад твору авторитетного автора важить багато. Навіть при тому, що загалом різноманіття книжок на маркетингові теми зараз немало. Власне, опрацьована тут тема є проблемою не лише фахових науковців-маркетологів, але й широких кіл практиків, точніше тих, хто представляє нині велике коло вже працюючих або початкуючих підприємців. Особливо у країні, яка лише стала на шлях розбудови демократичної, соціальної держави.
Зокрема, надзвичайно актуальним є висвітлення принципів проведення дослідження персоналу, загострення уваги на причинах незадоволення персоналу, та достовірно і повно описана процедура опитування персоналу, правила та пріоритети. Є поради і рекомендації щодо досліджень з допомого інтернету, електронної пошти, і навіть розвитку інтуїції персоналу.
Матеріал викладено у підручнику з позицій аргументованості та відкритості пошуку. Його автор Пітер Гаудж – один із засновників і колишній генеральний директор MRS Employee Research Group, очолював правління однієї з компаній рекламно-комунікаційного холдингу WPP Group. Він є автором книги «Найкращий практичний посібник Товариства маркетингових досліджень з вивчення мотивації персоналу». Відтак можна бути певним, що поради дає досвідчений практик, яких в Україні поки що не так уже й багато.
Посібник орієнтовний як на професіоналів з дослідження ринку, так і тих, хто, будучи підприємцем, чи менеджером навіть середнього підприємства, тим паче керівником чи HR-менеджером, час від часу мусить вирішувати завдання дослідження персоналу, а відтак перед ким стоїть надзвичайно важливе завдання – виробляти правильні шляхи управління персоналом, а відтак завжди бути в курсі останніх методик і досягнень. Зрештою, посібник розрахований також і на студентів, які збираються бути практиками, фахівцями з добору персоналу. Особливість і унікальність посібника полягає не лише у цій орієнтації (здатності послідовно і кваліфіковано навчити), але і насамперед у тому, що запропоновані в ньому логіка і стиль викладення матеріалу є чіткими і зрозумілими.
Уже в процесі висвітлення і обґрунтування ролі, яку відграє дослідження ринку в процесах комунікації і роботи із співробітниками містить у собі чимало переконливого і науково обґрунтованого матеріалу. Відтак почергово аргументовано засоби і шляхи стимулювання тих, хто займається маркетинговими дослідженнями, показано широкій аудиторії ефективність методів, які можуть стати до їх розпорядження в нинішніх умовах, подано професійні поради щодо того, в яких умовах ефективно працюють традиційні методики, а коли їх можливості обмежені.
Книга дає конкретні рекомендації для успішного здійснення бізнесу, а зокрема: визначає ті особливі моменти, де має значення розуміння не лише клієнтів, але і власних співробітників, виділяє ключові принципи виконання повноцінного професійного дослідження серед співробітників, обґрунтовує і доступно описує, рекомендує питання, які необхідно брати до уваги, щоб переконатися, що ваше дослідження персоналу достатньо надійне для забезпечення професійної основи ухвалення логічних організаційних рішень.
Звичайно ж, далеко не на всі запитання читачі зможуть знайти у посібнику однозначну відповідь. Однак, це й зрозуміло, і цілком виправдано з огляду на те, що основна мета посібника – не у налаштовуванні читача на завчення певної суми знань, як це традиційно для багатьох підручників, а в орієнтації на оволодіння власне творчими і щоденно застосовуваними навичками проведення досліджень мотивації праці, уміння пристосувати ці знання до реальності. Посібник не перевантажений складними і незрозумілими визначеннями, що спрощує розуміння викладеного матеріалу, проте нажаль недостатньо наведено практичних прикладів.
Із певністю можна також сказати, що книг цілком реалізує своє основне завдання – дати змогу читачеві знайти нову і практично корисну інформацію, з легкістю застосувати її у поточній практиці менеджменту, а відтак сформувати успішні і позитивні стосунки між усіма, хто бере участь в організації діяльності підприємства.
І ще одне наостаток. Книжка, яка нещодавно потрапила мені до рук, є у нашій книготоргівлі, а отже завадою у її здобутті і застосуванні може бути хіба що на перший погляд дещо висока ціна, яка, однак, для фахівця, який шукає розвитку і каржрного росту, чи потенційного фахівця, який хоче стати справді професіоналом, це аж ніяк не може бути перепоною.
Раджу придбати. Автор не лише відповідає на питання, чи можна здобути кращих співробітників, але й радить, як цього домогтися.
До того ж книга належить до серії, яка вся вартує уваги і про яку ще треба буде говорити окремо.
Відповісти на статтю