Критика, рецензії

09.09.07 13:22:41

У цьому розділі публікуються матеріали, із якими редакція сайту може і не погоджуватися. Це авторські матеріали максимально незалежні від думки книговидваців, які готували книжки до виходу, і книготорговців, які прагнули б їх швидше продати.
Розділ відкритий для всіх, однак редакція застерігає, що матеріали, які будуть нести в собі особисті образи, наклепи, лайливі і грубі вислови, не будуть опубліковані, або ж повинні підлягати редагуванню.
Відповісти на статтю