Аналіз явищ класичної та сучасної української літератури

Новини

Аналіз явищ класичної та сучасної української літератури

Видавництво "Темпора" | 05.06.17 12:37:40

Барабаш Юрій, Вулиця крокодилів / Невський проспект. І поза ними -- К.: Темпора, 2017

Проблему пограниччя, одну з найактуальніших у сьогоднішній світовій гуманітаристиці, Юрій Барабаш розглядає в етнокультурному аспекті, як у компаративістському літературно-сторичному контексті, так і на мікрорівні конкретного художнього тексту.

Студії, що складають книгу «Вулиця Крокодилів / Невський проспект», містять аналіз явищ класичної та сучасної української літератури в зіставленні, взаємовпливах і взаємодії з іншими літературними фактами та процесами, пограничними для неї і порівнянними з нею в етнокультурному, генетично-ментальному або типологічному плані.
Відповісти на статтю