Новинка для літературознавців та дослідників діалогу мистецтв — книга  Світлани Маценки про музикалізацію роману

Новини

Новинка для літературознавців та дослідників діалогу мистецтв — книга Світлани Маценки про музикалізацію роману

Оксана Левицька | 09.05.17 17:08:52

Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики / Світлана Маценка ; графіка Олега Денисенка. — Львів : Апріорі, 2017. — 120 с.

Словник досвіду музико-літературних понять укладено як пандан до монографії «Партитура роману» (Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014). Через ключові поняття і терміни представлено теорію діалогічності роману, який тяжіє до музики.
Порушено пов’язану із цим теоретичну проблему термінотворення на межі літератури й музики. Концепт «метамистецтва» у книзі реалізовано також через «діалог» літературознавчого дискурсу із графічним текстом про музику українського художника Олега Денисенка.
Для літературознавців, мистецтвознавців та усіх, хто цікавиться феноменом взаємодії мистецтв.
ЗМІСТ

Переднє слово. Мистецтва в діалозі
Проблема термінотворення на межі літератури й музики
Музична проза
Роман, який тяжіє до музики
Діалогізм роману, який тяжіє до музики
Партитура роману, який тяжіє до музики
Музичний час
Інтермедіальні зв’язки романного слова з музикою
Медіаконкуренція
Есеїзація музики
Ліризація роману
Візуалізація музики
Отілеснення музики
Музичний жест
Музична фонографія
Роман як сукупний твір мистецтва
Роман з оперним началом
Роман-біографія композитора
Джазовий роман
Роман популярної пісенної культури
Інтермедіальна транспозиція
Відповісти на статтю