Новинка в українській фантастиці

Новини

Новинка в українській фантастиці

price.knyhobachennia.com | 04.08.08 21:59:53

Як додаток до альманаху "Нова проза" з'являються все нові і нові книжки. Одна із них -- фантастика, все елітарніший жанр не лише в українській літературі...

"Народження нового завжди складне і неоднозначне й потребує такого ж сприйняття. Так і перша книга фантастики Олександра Пащенка, яка викликає безліч різноманітних емоцій, бо надто неординарне мислення провокує на вкрай неочікувані сюжети. Амплітуда зацікавлень письменника також надзвичайно широка і багатогранна, викликаючи подекуди справжнє подивування всебічній і детальній обізнаності прозаїка з обраною темою. Зрештою, „Життя з варіантами" - це лише один із багатьох поглядів на наше буття молодого неординарного автора.

Пащенко О. Життя з варіантами. – Луцьк: АСУЛ „Нова проза", 2007. – 176 с.
Відповісти на статтю