Суголосся споріднених душ на відстані часу

Статті, блоги

Суголосся споріднених душ на відстані часу

Ольга Антоник, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри книгознавства та комерційної діяльності Української академії друкарства | 14.06.16 16:32:52

На вшанування пам'яті відомого українського бібліографа Мирослава Бутрина

Дерево буття не часто тішить нас солодкими плодами, але до них, безумовно, можна віднести зустрічі та спілкування з цікавими й мудрими людьми, враження від яких не лише не стираються, а, навпаки, увиразнюються з часом у світлому серпанку спогадів…

Ми зустрілися з Мирославом Львовичем на кафедрі книгознавства та організації книжкової торгівлі, що була створена за наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 22 червня 1979 року та наказом по Українському поліграфічному інституту імені Івана Федорова від 4 липня 1979 року. Завідувачем кафедри було обрано проректора із заочного і вечірнього навчання, доцента, кандидата філологічних наук Дмитра Даниловича Куська, відомого педагога і досвідченого адміністратора. Він доклав чимало зусиль та дипломатичного хисту для формування кафедри, її кадрового і науково-дослідницького потенціалу.
Суттєву організаційно-методичну допомогу у становленні нової, актуалізованої суспільними та державними потребами, спеціальності надавав доцент, кандидат філологічних наук Микола Васильович Старовойт. Він творчо переймав закордонний досвід, узгоджував навчальні плани, дбав про належне кадрове й матеріально-технічне забезпечення кафедри. Отже, відкриттям 1977 року спеціальності 1727 «Кни¬гознавство та організація книжкової торгівлі», а згодом і випускової кафедри, в УПІ ім. Івана Федорова логічно завершився цілісний цикл формування фахівців для книжкової справи, що було частиною державної та національної ідеології щодо книги і книжкової справи загалом. І навіть якщо тодішню ідеологію загалом розглядати з позицій тоталітарного адміністрування і обмеження демократичних свобод, маємо розуміти, що вона передбачала підтримку інформаційної політики, книговидання і книгорозповсюдження як важливих складових суспільного розвитку в усіх сферах буття, передусім культури, освіти і науки. Відтоді галузь почала отримувати активну кадрову під¬тримку, спеціальність набула значущого статусу і розголосу; сюди вступали абітурієнти з високим рівнем загальноосвітніх знань з усього СРСР, і не тільки…
Стартовий навчальний план, що без суттєвих змін проіснував до середини 1990-х років, був розрахований на 4 роки навчання (згодом, уже в ринкових умовах періоду Незалежності, він був пролонгований до повноцінних п’яти років підготовки спеціаліста). Основу фахової підготовки складали дисципліни організаційно-економічного і книгознавчо-асортиментного циклів, серед яких вагоме місце відводилось дисциплінам бібліографічного спрямування. Для їхнього забезпечення і був запрошений Мирослав Бутрин — вже відомий у той час бібліограф, завідувач відділу бібліографії наукової бібліотеки Львівського державного університету імені Івана Франка, що паралельно викладав студентам філологічного факультету основи бібліографії та бібліогра¬фо-знавства. Мене особисто як молодшу колегу завжди захоплювало, що вчителем Мирослава Львовича був Федір Пилипович Максименко — знаний український книгознавець і бібліограф. Саме йому належить визначення «книгознавства», зафіксоване 1961 року у першому виданні Української радянської енциклопедії (т. 6, с. 504). В умовах так званого другого народження книгознавства Ф. Максименко, інтегруючи погляди українських вчених, подає його «широке» і «вузьке» тлумачення: у широкому розумінні — це наука, що охоплює загальні питання теорії й історії книги, вивчає її як предмет і пам’ятку матеріальної культури людства, як засіб соціального спілкування; у вузькому — це комплекс окремих галузей знань, предметом яких є книга у різні моменти її створення. В цьому сенсі книгознавство є збірним поняттям, що охоплює історію, економіку й статистику книги та галузі знань, пов’язані з її виробництвом, розповсюдженням, описом, аналізом та використанням.
Ця знакова співпраця М. Бутрина і Ф. Максименка спричинилася до появи бібліографічних покажчиків, укладених у співавторстві, а зго¬дом — до низки публікацій і бібліографічного покажчика Мирослава Бут¬рина про свого вчителя і колегу. Думаю, що вона дає підстави вважати Мирослава Львовича не тільки провідним українським бібліографом, але й книгознавцем широкого профілю.
А тепер — далі, до «даленіючих витоків» (М. Старовойт). Той визначальний у моїй фаховій біографії 1979 рік став роком входження, чи, емоційніше, — посвячення у книгознавство і педагогічну працю. У буквальному сенсі вчорашня випускниця УПІ ім. Івана Федорова за спеціальністю «Журналістика», кваліфікація — «редактор науково-технічної інформації і рекламної літератури» Ольга Галька була скерована на посаду асистента новоствореної кафедри книгознавства та організації книжкової торгівлі і з головою поринула у фонди львівських книгозбірень для підготовки лекцій одразу з трьох дисциплін («Навчально-педагогічна книга», «Природничо-наукова і технічна книга», «Сільськогосподарська книга»). Паралельно із засвоєнням величезної кількості поточного фактографічного матеріалу доводилось вникати у методологічні засади та методичні особливості читання книгознавчих дисциплін, а для їхньої логічної побудови і системного бачення бракувало історичних відомостей. Ще й тепер подекуди знаходжу вцілілі від щорічних генеральних чисток густо списані аркуші — матеріали до підготовки перших лекцій, які з кожним роком «обростали» додатковими відомостями, насичувались цікавими непересічними прикладами та деталями — хотілося, щоб студентам, на той час особливо допитливим, було, як і мені, цікаво, щоб дисципліни були живими, органічно вплетеними у живий процес книготворення та книгорозповсюдження… Паралельно визрівали й наукові зацікавлення, і до ціле¬спрямованих пошуків мене спонукав насамперед Мирослав Львович.
На початковому етапі існування кафедра розміщувалась у підвальному приміщенні на вул. Підвальній. Було холодно, сиро, бракувало місця, але атмосфера панувала творча й інтелігентна; нам, молодим (передусім маю на увазі себе й Світлану Дайновську, що після закінчення Торговельно-економічного інституту читала економічні дисципліни) було чого й у кого вчитися.
Кадрове поповнення кафедри в особі М. Л. Бутрина стало для мене особливою подією. Він виявився моїм земляком, бо народився і розпочав свій освітній шлях на тернопільській землі; мені були ментально близькі його родинні спогади; мене приваблювали його життєві та професійні історії, а фрагменти спогадів про спілкування з різними людьми навчали мудрості, виваженості, поваги… Напевно, з часом ми всі піддаємося спокусі ідеалізувати свої стосунки з близькими по духу людьми, але це закономірно, бо велике краще бачиться на відстані, коли ти збагачений досвідом, а життєві цінності викристалізовуються і стають моральними пріоритетами. Саме в цьому аксіологічному контексті мої спогади про земляка, наставника, мудрого і передбачливого колегу з часом теплішають, набирають сили та барв паралельно із зростаючим почуттям вдячності за все, особливо — за підтримку наукового зростання.
Цілком розуміючи непрості обставини мого входження у навчально-педагогічну та наукову сфери діяльності, Мирослав Львович зворушливо й ненав’язливо взявся бути моїм «гідом» в інформаційних пошуках, щоразу обдаровуючи новими бібліографічними карточками, де скупо й точно, за правилами, були описані цінні та потрібні джерела. Робив це звично, по-діловому, щоразу повторював: «мені не важко вам допомагати, я ж і так постійно працюю в бібліотеці, а при нагоді і вам щось надибаю». Ці карточки були особливим виявом прихильності «по-бутринівськи», бо уособлювали його бібліографічний почерк, були інформаційним приводом для професійного спілкування, а часом і для дискусій. Паралельно з навчальною та методичною роботою він безперервно виловлював у неосяжному інформаційному просторі потрібні й корисні відомості, акуратно і педантично записував їх на біб-ліографічних карточках, що не раз ставали у нагоді колегам, студентам і йому самому для підготовки доповідей, лекцій, статей, навчальних і бібліографічних посібників. Він завжди був готовий порадити, розрадити, потішити цікавими історіями й дотепними анекдотами, які міг розповідати годинами…
Зрештою, Мирослав Львович дарував не лише карточки, але й книжки… Процес капітального ремонту у квартирі, що розміщувалася на вул. М. Удалого, був пов’язаний з упорядкуванням унікальної домашньої книгозбірні, що була предметом особливих гордощів і незмінною темою у розмовах з колегами. Упорядкування супроводжувалось вивільненням (як це знайомо книголюбам!) багатьох книжок, які він пропонував друзям та колегам. Щиро дарував і примірники вла¬сних книг з відповідними побажаннями, — вони нагадують мені про невтомну працю і добре серце вченого, педагога, людини…
Особливі слова вдячності родині Мирослава Львовича Бутрина, з якою кафедра підтримувала теплі, дружні стосунки.
Через негаразди зі здоров’ям наприкінці 90-х років Мирослав Львович був змушений залишити викладацьку працю, а 29 травня 2000 р. його не стало… Було гірко, прикро, невимовно сумно, але не безнадійно, бо з нами залишилась його творча спадщина і світлі спогади.
Народжений навесні, Мирослав Львович любив тепло, сонце, людей і, попри всі життєві незгоди і негаразди, був доброю, чуйною людиною, високоосвіченим статечним галичанином, мудрим порадником, інтелігентним і виваженим співрозмовником, вирозумілим колегою, неперевершеним бібліографом, книгознавцем, бібліофілом, чудовим сім’янином, люблячим чоловіком, батьком і дідусем.
Низький уклін йому, шана і Вічна пам’ять!
Відповісти на статтю

chanyuan | 16.05.18 12:18:08

chanyuan2018.05.16
http://www.ysloutlet.us.com
http://www.nfljerseysofficial.us.com
http://www.katespadeoutletstores.us.org
http://www.nikeoutlets.us.org
http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org
http://www.cheap-jordanshoes.us.com
http://www.longchamphandbagssale.org.uk
http://www.airmax-trainers.co.uk
http://www.ferragamoshoes.org.uk
http://www.adidas-uk.me.uk
http://www.pandoracharmsorg.us.com
http://www.pandorajewelrycharm.us.com
http://www.polooutletfactory.us.com
http://www.yeezyboost.us.org
http://www.oakleysunglasseseye.us.com
http://www.kappaclothing.us
http://www.michaelkorsoutletny.us.com
http://www.canada-gooseoutlet.us
http://pelicans.nbajerseysstore.us.com
http://www.cheapnhljerseyss.us.com
http://heat.nbajerseysstore.us.com
http://www.montblancpenss.us.com
http://www.offwhiteoutlet.us.com
http://www.jordanshoesclearance.us.com
http://www.coachoutletonlinecoachfactory-outlet.us.com
http://www.cheapnfljerseysforsale.us.com
http://www.uggoutletstoresofficial.us.com
http://www.coachoutletclearance.us.com
http://www.uggsoutletsclearances.us.com
http://www.footballshirts.me.uk
http://www.canadiangoosejackets.us.com
http://www.palladiumboots.us.com
http://www.mizuno-shoes.us.com
http://www.michaelkorsoutleok.us.com
http://www.foampositeshoe.net
http://www.eccoshoesoutlet.us.com
http://www.michaelkorsoutletok.us.com
http://www.airjordan4retro.us
http://www.michael-korsoutletuk.org.uk
http://www.michaelkorsoutletnew.us.com
http://www.pololacostepaschers.fr
http://www.wellensteyn.us.org
http://www.uggbootclearance.us.com
http://www.pandoracharmsoutlet.us.org
http://www.poloralphlaurenshop.us.com
http://www.swarovskioutletonline.us.com
http://www.ferragamo-outlets.us.com
http://www.niketrainersnikeshoes.co.uk
http://www.katespadeoutletco.us.com
http://www.uggsoutlet-boots.us.com
http://www.nikeshoesfree.us.com
http://www.oakleysunglassesoky.us.com
http://bulls.nbajerseysstore.us.com
http://www.nikepresto.us
http://www.birkenstock-outlet.us.com
http://www.truereligion-jeansoutlet.us.com
http://www.toryburchoutletstores.us.org
http://www.uggoutlet.ca
http://www.truereligionjeansclearance.us.com
http://pacers.nbajerseysstore.us.com
http://www.toryburchoutletofficials.us.com
http://www.cheapjordansretro.com.co
http://www.ferragamooutletstore.net
http://www.raybanssunglasses-outlet.us.com
http://www.longchampoutlet1.us.com
http://www.yeezyboost350sale.us.com
http://www.nikeairhuaraches.co.uk
http://www.truereligionjeansoutletstore.us.com
http://www.dansko-shoes.us.com
http://www.birkenstocksandal.us.com
http://www.kobeshoes.us
http://www.lacostepoloshirts.us.com
http://www.mbt-shoesoutlet.us.com
http://www.coachoutlet-canada.ca
http://www.nhljerseysstore.us.com
http://www.airjordanretro.com.co
http://www.burberryoutletus.us.com
http://www.longchamphandbagssale.me.uk
http://www.raybansunglassesrbs.us.com
http://www.uggbootclearance.net.co
http://www.jordanshoesstore.us.com
http://www.jeanstruereligion.in.net
http://www.longchampsoldes.fr
http://www.moncleroutletonline.us.com
http://magic.nbajerseysstore.us.com
http://www.moncler-jackets.org.uk
http://www.edhardy.us.com
http://www.michaelkorsoutletonline-shop.us.com
http://www.hermesoutletonline.us.com
http://www.jackwolfskin.us.com
http://www.hervelegeroutlet.us.com
http://wizards.nbajerseysstore.us.com
http://www.oakleysunglassessports.us.com
http://www.manoloblahnikoutlet.us.org
http://www.ralphlaurenpolo-outlet.us.com
http://www.uggboots-clearance.us.org
http://www.louboutinshoes.me.uk
http://www.dcshoes.us.com
http://www.michaelkors-outletonlinesale.us.com
http://www.canadagoose-jacketsuk.me.uk
http://hawks.nbajerseysstore.us.com
http://www.poloralphlaurens.in.net
http://www.newbalanceshoes.in.net
http://www.oakleysunglasses-outlets.us.org
http://www.michaelkorshandbags.in.net
http://www.jordanshoes.us.com
http://www.michaelkors.eu.com
http://www.mulberrybagsuk.co.uk
http://www.christianlouboutinpas-cher.fr
http://clippers.nbajerseysstore.us.com
http://www.cheapjordanswholesale.in.net
http://www.airjordanreleasedates.us.com
http://www.raybansunglassessun.us.com
http://www.michaelkorsoutletclearance-online.us.com
http://www.lebronjamesshoess.us.com
http://www.coachoutletstorecoach.us.com
http://www.fredperrypolo-shirts.com
http://www.pandoracharmsofficial.us.com
http://www.katespadeoutletofficial.us.org
http://www.canadagoosejackets-outlet.us.com
http://www.canadagoosecanadian.com.co
http://www.michaelkorswallets.us.org
http://www.columbiasportswears.us.com
http://www.canadagooseoutletss.us.com
http://www.truereligionoutlet-store.us.com
http://www.coachoutletcoachoutletonline.us.com
http://www.michaelkorsoutletsalestore.us.com
http://www.coachoutletonlinecoachoutlet.us.com
http://www.stephencurryshoess.us.com
http://www.canadagooseparka.name
http://www.nikeairforce1.org
http://www.true-religionjeanssale.us.com
http://www.chromeheartsoutlet.us.org
http://www.visvim.us.com
http://www.salomonshoess.us.com
http://www.keen.us.com
http://www.sunglassesoakleywholesale.us.com
http://www.canadagoosecoats.co.uk
http://www.uggoutletclearance.us.com
http://www.michaelkorsoutletmks.us.com
http://www.coachoutletstore.com.co
http://www.mulberryoutlets.org.uk
http://www.truereligion-jeanssale.us.com
http://www.michaelkorsoutletclearanceus.us.com
http://www.golden-goose.us.org
http://www.barbouroutlet.us.com
http://www.louboutin-shoes.me.uk
http://www.fitflopssaleclearance.in.net
http://www.michaelkorsoutletme.us.com
http://timberwolves.nbajerseysstore.us.com
http://www.airjordanretros.us.com
http://www.oakleysunglasseswholesaleo.us.com
http://www.reebokoutletstores.us.com
http://www.basketballshoes.us.com
http://www.michae-kors-outlet.ca
http://www.coach-outletclearance.us.org
http://www.mulberryhandbagss.org.uk
http://www.canadagoosejacketssales.us.com
http://www.airjordanshoes.us.org
http://www.canadagooseoutletonlinesale.us.com
http://www.coachfactoryoutletoutlet.us.com
http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk
http://www.saucony.us.org
http://www.truereligionoutletclearance.us.com
http://www.oakleysunglassesglasses.us.com
http://www.michaelkorscybermonday.us.com
http://www.oakleysunglasseswholesaleusa.us.com
http://www.airjordan12.us
http://www.canadagoose-jacketsuk.co.uk
http://www.michael-korsoutlets.me.uk
http://www.pandorajewelrystore.com
http://www.canadagoosesoutletstore.com
http://www.adidas-wings.in.net
http://www.canada--goose.ca
http://www.denverbroncosjerseys.org
http://kings.nbajerseysstore.us.com
http://www.pandoracharmsoutlets.us.org
http://www.canadagoosejacketsgoose.us.com
http://www.canadagoosejacketsstore.us.com
http://www.bottega-venetaoutlet.us
http://www.coachoutletclearanceonline.us.com
http://www.uggoutlets.ca
http://www.christianlouboutinoutletorg.us.com
http://spurs.nbajerseysstore.us.com
http://www.canadagoosejacketsusa.us.com
http://www.canadagoosejacketsco.ca
http://www.canadagoose-outletonline.name
http://76ers.nbajerseysstore.us.com
http://www.raybansunglassessale.net.co
http://www.fitflops-sale.org.uk
http://www.raybansunglassesofficialsite.us.com
http://www.nike-store.org.uk
http://www.nbajerseysstore.us.com
http://www.macmakeup.us.org
http://www.warriorsjersey.us
http://www.pandoracharms-saleclearance.me.uk
http://www.raybansunglassescheapsale.us.com
http://www.poloralphlaurenoutlets.in.net
http://www.realmadridjersey.us
http://www.balenciagasneaker.us.com
http://www.nbajerseysnike.us.com
http://www.pandorajewelryoutlet.us.com
http://www.adidasoutlet-stores.us.com
http://www.coachoutletonlineco.us.com
http://www.air-max90.co.uk
http://www.coachoutlet-store.eu.com
http://www.michaelkorshandbagss.us.com
http://www.katespadestoreoutlet.us.org
http://www.truereligionjeans.co.uk
http://www.nikestore-uk.org.uk
http://www.moncler-jackets.co.uk
http://www.longchamphandbagssale.co.uk
http://jazz.nbajerseysstore.us.com
http://www.cheapjordansshoe.us.com
http://www.barcelonajersey.us
http://www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk
http://www.michaelkorsoutletca.us.com
http://www.worldcupjerseys.us.com
http://www.christianlouboutinoutletsale.us.com
http://www.raybansunglassesonsales.us.com
http://www.coach-outletclearance.us.com
http://www.canadagooseuk.com.co
http://www.clearancefitflopssale.com
http://www.burberryoutlet.ca
http://www.moncler.us.com
http://www.pradasunglasses.us.com
http://www.coach-outletstore.us.org
http://www.coachfactoryoutletclearance.us.com
http://www.clarks.us.org
http://www.poloralphlaurenwholesale.us.com
http://www.cheapjordanswholesale.us.com
http://www.marc-jacobs.us.org
http://www.hermesoutletstore.us.com
http://www.oakleysunglassesewholesale.us.com
http://www.kobe9elites.us.com
http://www.long-champpliage.fr
http://mavericks.nbajerseysstore.us.com
http://www.longchamphandbagssale.us.com
http://www.coachoutletonline-coachfactoryoutlet.us.com
http://nets.nbajerseysstore.us.com
http://www.fitflop.in.net
http://mulberryoutlet.outlet-store.co.uk
http://www.canadagoosegoose.com.co
http://www.toryburch.com.co
http://www.lakersjersey.us.com
http://www.christianlouboutinoutletshop.us
http://www.coachoutletonlineshops.us.com
http://www.coachoutletonline-clearance.us.com
http://lakers.nbajerseysstore.us.com
http://www.nikerosheone.us
http://www.michaelkorsoutlet-stores.us.com
http://www.fitflopsshoes.in.net
http://cavaliers.nbajerseysstore.us.com
http://www.coachoutletonline.us.org
http://www.michael-korsoutletuk.me.uk
http://www.cheapfootballshirts.org.uk
http://www.nikeblazerpaschers.fr
http://suns.nbajerseysstore.us.com
http://www.uggsoutlet.ca
http://www.canadagooseoutlet-online.name
http://www.cheapsoccerjersey.net
http://www.chelseajerseys.us
http://www.oakleysunglassescom.us.org
http://www.poloralphlaurenshirtss.us.com
http://www.todsoutlet.us.org
http://www.coach-handbags.us.com
http://www.truereligionjeansoutletsale.us.com
http://www.cheapjordansoutlet.in.net
http://www.moncler.us.org
http://www.hermesbelts.us.com
http://www.raybansunglassesz.us.com
http://www.canadagooseoutletgoose.us.com
http://www.uggsoutletstores.com.co
http://www.nikerosherun.me.uk
http://www.katespadeoutletnewyork.us.com
http://www.uggsoutletsclearance.us.org
http://www.cheapuggbootsonline.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-storesofficial.us.com
http://www.dioroutlet.us
http://www.airmax90uk.me.uk
http://www.canadagooseoutlet-stores.com
http://www.coachfactoryoutletcoachoutlet.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-sale.us.com
http://www.poloralph-lauren.us.com
http://www.pandora.net.co
http://www.mulberryhandbagsoutlets.me.uk
http://www.canada-goosejackets.us.org
http://www.burberryoutletinc.us.com
http://www.oakleysunglassessun.us.com
http://www.michaelkorsoutletmacy.us.com
http://www.jordan-shoes.us.com
http://www.katespadeoutletofficials.us.com
http://www.valentinooutlet.us.com
http://www.michaelkorsoutletcheap.us.com
http://www.oakleysunglasses-clearance.us.com
http://www.toryburchoutletus.us.com
http://www.uggoutletscheap.us.com
http://trailblazers.nbajerseysstore.us.com
http://www.michaelkorsoutletonlineus.us.com
http://www.fitflopssale.in.net
http://www.ralphlauren-pascher.fr
http://www.pandoracharmss.us.com
http://www.uschristianlouboutinoutlet.us.com
http://www.pandoracharmspandora.us.com
http://www.chromeheartsoutletstores.us.com
http://www.airhuaracheuk.org.uk
http://www.soccerjerseys.us.com
http://www.truereligionjeansoutlets.us.com
http://www.merrell.us.com
http://www.michaelkorsoutletcheapsale.us.com
http://www.coachoutletoutlet.us.com
http://www.michaelkorshandbags-outlets.us.com
http://www.coachoutletfactoryshop.us.com
http://www.uggsoutletugg.com.co
http://www.dolce-gabbana.us.com
http://www.ralphlaurenpoloshirtss.org.uk
http://www.adidasnmduk.org.uk
http://www.michaelkorsoutletonlinefactory.us.com
http://warriors.nbajerseysstore.us.com
http://www.cheapjordan-shoes.us.com
http://www.long-champsolde.fr
http://www.oakleysunglassesoae.us.com
http://www.swarovskicrystalco.org.uk
http://www.uggoutletstoress.us.com
http://thunder.nbajerseysstore.us.com
http://www.fitflopssales.org.uk
http://www.canadagoosejacketsoutlets.ca
http://www.fit-flopssaleclearance.us.com
http://www.jeepshoes.us
http://www.soccer-shoes.us
http://www.pradahandbagsuk.org.uk
http://www.christianlouboutinoutletcl.us.com
http://www.canadagoosejacketswomen.co.uk
http://www.michaelkorsfactory-outlets.us.com
http://www.salvatore-ferragamo.in.net
http://www.nfljerseyss.us.com
http://www.ralphlaurenpolostore.us.com
http://www.coachoutletcoupons.us.com
http://www.airmax90-uk.co.uk
http://www.ralphlauren-poloshirts.org.uk
http://www.michaelkorsoutletonline-stores.us.com
http://www.polooutletsfactorystore.us.com
http://www.suprashoes.us.com
http://www.coachhandbagsclearance.us.com
http://www.airmax90shoes.org.uk
http://www.poloralphlaurensales.us.com
http://www.adidasnmdad.us.com
http://www.coachoutletonlinesfactory.us.com
http://www.canadiangooseoutlet.us.com
http://www.canadagoose-outletstore.name
http://www.coachoutletonlinefactorystore.us.com
http://www.manchesterunitedjersey.us
http://www.poloralphlaurenpolo.in.net
http://www.uggoutlet-onlineclearance.us.com
http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com
http://www.raybansunglassesforwomens.us.com
http://www.airmax90nike.org.uk
http://www.oakleysunglassesdesigner.us.com
http://www.longchampoutletonlines.us.com
http://www.ferragamooutletstore.us.com
http://www.coachfactoryoutletstores.us.org
http://www.nobisoutlet.us.org
http://www.linksoflondon.org.uk
http://www.canadiangooseoutlet.ca
http://www.michaelkorsoutletclearancer.us.com
http://www.uggbootsclearancesale.us.com
http://www.nikeshoesofficial.us.com
http://www.jordanshoessale.us.com
http://www.raybansunglassesoutlets.net.co
http://www.uggsboots.ca
http://www.oakleysunglassesoakleys.us.com
http://www.oakleysunglasseswebsite.us.com
http://www.raybansunglassesco.org.uk
http://www.cheapmlbjerseyss.us.com
http://www.uggsoutletinc.us.com
http://www.polooutletsale.us.com
http://www.oakleysunglasseseyeglasses.us.com
http://www.pandoraoutletjewelry.us.com
http://www.swarovskioutletstore.us.com
http://www.canada-gooseoutletstore.name
http://www.airmax90.us.com
http://rockets.nbajerseysstore.us.com
http://knicks.nbajerseysstore.us.com
http://www.nikeoutletonline.us.org
http://www.adidasoutlets.us.org
http://www.outlettruereligion.in.net
http://www.asics-shoes.us.com
http://www.uggsoutletco.us.com
http://www.coachoutlet-store.us.org
http://www.kobebryantshoes.in.net
http://www.michaelkorshandbagsoutletstores.us.com
http://www.pradashoesofficial.us
http://www.coachoutletstores.eu.com
http://www.true-religion.org.uk
http://www.canadagooseoutletcoats.us.com
http://www.outletchristianlouboutin.us.com
http://www.toryburchoutlets.us.org
http://www.pradaoutlet.us
http://www.michaelkorsukhandbags.co.uk
http://www.denverbroncos.us.org
http://hornets.nbajerseysstore.us.com
http://www.clevelandcavaliers.us.com
http://www.polooutletfactorystore.us.com
http://www.supreme-clothing.org.uk
http://www.michaelkorsoutletclearanceinc.us.com
http://www.ubiqshoes.us
http://www.airjordan4.org
http://www.uggoutletonline-clearance.us.com
http://www.jordanshoesfactory.us.com
http://www.cheapjordansretro.in.net
http://www.michaelkorsoutletcoupons.us.com
http://www.ray-bansunglassesonsale.us.com
http://www.oakleysunglasseseyewears.us.com
http://www.mont-blancpens.com.co
http://www.cheapjordansshoes.com.co
http://www.cheapjerseyswholesalenike.us.com
http://www.jordanshoesshop.us.com
http://www.cheap-uggsoutlet.us.com
http://www.coach-onlineoutlet.us.com
http://www.ralphlaurenpolo.us.org
http://www.nikeairmax2017.us.org
http://www.michaelkorsoutletsales.us.com
http://bucks.nbajerseysstore.us.com
http://www.pandoracharmsclearancesale.org.uk
http://www.yeezyboostoutlet.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-clearance.us.com
http://www.ralphlauren-outletuk.me.uk
http://www.futbol-baratas.com
http://www.coachoutletstoreoutlet.us.com
http://www.raybansun-glassesoutlet.us.com
http://www.toryburchoutletoutletsale.us.com
http://www.oakleysunglassestop.us.com
http://www.pandoracharmsoutlets.us.com
http://pistons.nbajerseysstore.us.com
http://www.mulberry-handbagsuk.co.uk
http://www.katespadeoutletsales.us.com
http://www.sanantoniospursjersey.us
http://nuggets.nbajerseysstore.us.com
http://www.swarovski-outlets.us.com
http://www.rayban--sunglasses.co.uk
http://www.uggsoutletsales.us.com
http://www.jordanshoesoutlet.us.com
http://www.truereligionjeans.org.uk
http://www.oakleysunglasseswholesaleus.us.com
http://www.cheapjordansforsale.in.net
http://www.nikeairmax-90.me.uk
http://www.simulationshoes.us
http://www.canadagooseoutletstoress.us.com
http://raptors.nbajerseysstore.us.com
http://www.raybansunglasseson-sale.us.com
http://www.coachoutletcanada.com.co
http://www.kevindurantshoes.net
http://www.michaelkorsoutletfactorystore.us.com
http://www.michaelkorsoutletz.us.com
http://grizzlies.nbajerseysstore.us.com
http://www.ralphlauren-poloshirts.us.com
http://www.converseshoes.us.com
http://www.nikeshoes-outlet.us.com
http://www.truereligionjeansoutlet.co.uk
http://www.polooutletclearance.us.com
http://www.coachcanada-outlet.ca
http://www.uggoutletugg.us.com
http://www.uggboots-australia.us.com
http://www.nikefactoryoutlets.us.com
http://www.katespadeoutletkate.us.com
http://www.poloralphlaurencheap.us.com
http://www.nhl-jerseys.org
http://www.pandoracharmssale.us.org
http://www.outletcanadagoosestores.us.com
http://www.michaelkorsoutletkors.org.uk
http://www.pandoracharmssaleclearances.us.org
http://www.fivefingersshoes.us
http://www.raybansunglassesoutlets.com.co
http://www.uggoutletusa.us.com
http://www.ferragamo.us.org
http://www.christianlouboutinoutletin.us.com
http://www.reeboktrainers.me.uk
http://www.swarovskisoutlet.us.com
http://www.fitflopsoutletsale.com
http://www.raybanssunglassesonsale.us.com
http://www.cheapjerseys-wholesale.us
http://www.michaelkorshandbagss.me.uk
http://www.michaelkorsoutlets.me.uk
http://www.camelshoes.us
http://www.uggsoutlet-stores.us.com
http://www.lecoqsportif.us.com
http://www.cheapjordansonline.us.com
http://www.canadagooseoutlet-store.name
http://www.supreme.us.org
http://celtics.nbajerseysstore.us.com
http://www.cheapjordansoutlet.us.com
http://www.mulberrybagssale.org.uk
http://www.swarovskicrystaljewelry.org.uk
http://www.ray-banssunglassesoutlet.us.com
http://www.coachoutletofficials.us.com
http://www.long-champoutlets.us.com
http://www.chicago-blackhawks.us.com
http://www.cheap-snapbacks.us.com
http://www.canada-goosejacketscanada.ca
http://www.long-champhandbags.us.com
http://www.nikeairmaxtrainers.co.uk
http://www.oakleysunglasseswholesalez.us.com
http://www.oakleysunglasses-uk.org.uk
http://www.airforce1.us.com
http://www.michaelkorsoutletfriday.us.com
http://www.pandoracharmssaleclearance.org.uk
http://www.moncleroutletstores.us.org
http://www.toryburchoutlet-online.us.com
http://www.burberrysaleoutlet.us.com
http://www.cazaloutlet.us.com
http://www.cheapnba-jerseys.us.com
http://www.cheapmlbjerseys.net
http://www.adidastrainersshoes.co.uk
http://www.poloralphlaurens.me.uk
http://www.pandoraoutletstore.us.org
http://www.poloralph-laurenuk.org.uk
http://www.mcmoutletstore.us.org
http://www.michaelkorsoutletnewyork.us.com
http://www.nike-airmax2015.us
http://www.puma.us.org
http://www.hermes-birkin.in.net
http://www.ferragamoshoesofficial.us.com
http://www.christianlouboutinoutletfactory.us.com
http://www.uggsoutletshop.us.com
http://www.toryburchoutletsales.us.com
http://www.poloralphlaurens.org.uk
http://www.canadagooseoutletco.us.com
http://www.truereligion-jean.us.com
http://www.airjordan3.us
http://www.longchamppascher.fr
http://www.minnetonkas.us.com
Відповісти на статтю