Програма верстання Scribus як альтернатива платності і піратству

Книго-виставка

Програма верстання Scribus як альтернатива платності і піратству

Книгобачення | 19.10.15 17:19:19

Хамула О.Г. Scribus – програма верстання для видавничих систем : навч. посібник / О.Г. Хамула, Л.Й. Дмитрів - Львів : Світ, 2015.

У видавництві «Світ» вийшов посібник, підготовлений виладачами Української академії друкарства О. Хамулою і Л.Дмитрів, потенційно цікавий фахівцям видавництв і поліграфічних підприємств для освоєння програмного комплексу, який не потребує додаткових затрат на його придбання і дає змогу готувати до друку видавничу продукцію.
У посібнику розглянуто основні засади роботи та налагодження вільного програмного комплексу Scribus для виготовлення поліграфічної продукції під керуванням операційної системи Windows, Mac OS X, Linux або подібних систем. Наведені численні приклади і пояснення, розподілені на тематичні блоки, завдяки чому видання може слугувати своєрідним практичним порадником при самостійному опануванні курсів «Основи видавничої справи» та «Комп'ютерно-інформаційні технології».
Для викладачів, студентів і користувачів комп'ютерно-видавничих систем, які бажають набути навичок верстання та підготовки публікацій до друку в програмному комплексі Scribus.


Книга містить такі тематичні розділи:


РОЗДІЛ 1. ПОЧАТОК РОБОТИ У SCRIBUS

1.1.Створення нового документа
1.2.Створення багатосторінкової публікації
1.3.Налаштування розмітки документа
1.4.Сторінки-шаблони

РОЗДІЛ 2. РОБОТА З ОБ'ЄКТАМИ

2.1.Загальні налаштування
2.2.Робота з текстом і таблицями
2.3.Робота із зображеннями


РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВЕКТОРНОЇ ГРАФІКИ

3.1.Робота з автофігурами та багатокутниками
3.2. Робота з лініями та інструментом. Рисування від руки
3.3.Робота з кривими Без'є
3.4. Робота з групою інструментів Шлях.


РОЗДІЛ 4. РОБОТА З КОЛЬОРОМ.

4.1. Основні кольорові моделі.
4.2. Створення і редагування кольору
4.3. Коло кольорів
4.4. Заміна кольорів
4.5. Налаштування кольорів при дефектах зору

РОЗДІЛ 5. ВЕРСТАННЯ СКЛАДНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

5.1. Робота з шарами.
5.2. Створення PDF-публікацій та підготовка публікацій до друку
5.3. Основні відомості про книговидання

Усі розділи суповоджуються засобами самоперевірки засвоєного матеріалу.


Із передмови:

Книга написана з метою допомогти тим, хто бажає перейти на вільне програмне забезпечення, набути навичок процесу верстання та підготовки публікацій до друку в програмному комплексі Scribus. Крім теоретичних засад, які можна знайти в різних, переважно іншомовних джерелах, вона містить багато практичних порад, прикладів, конкретних задач для фахівців як видавничо-поліграфічної, так і суміжних галузей.
Програмний комплекс Scribus цілком задовольняє вимогу зручності користування й дає змогу створювати видавничий продукт достатньо високої якості. Дизайн Scribus простий, лаконічний, не перевантажений деталями та не відволікає увагу користувача від верстання. Наявний інтерфейс програми доступний українською мовою (в нашому випадку була використана програма версії 1.4.3.) й стирає мовні бар'єри, які нерідко виникають під час навчання чи роботи, а тому дає змогу суттєво пришвидшити виконання поставлених завдань. Щоправда, технічний переклад даної версії програми залишає бажати кращого, тому в тексті зазначені деякі зауваги до перекладу. Постійно оновлюючи та удосконалюючи робочі версії (з 2003 р. їх налічується уже 14), Scribus належить до програм, які мають потенціал найбільших комерційних аналогів, а перехід на цю програму не спричиняє жодних втрат з точки зору методики засвоєння основних прийомів верстання. Інструментарій Scribus побудований аналогічно до інтерфейсу комерційних програм, як-от Adobe InDesign.
При створенні книги було використано вільне програмне забезпечення.

З появою комп'ютерно-видавничих систем (КВС, англійський відповідник DTP) професійні видавці та дизайнери мають можливість зосередити свою увагу виключно на дизайні видання й уникнути багатьох рутинних операцій, які донедавна були необхідністю. Книги та брошури, рекламні листки чи оголошення, інформаційні бюлетені, технічні рекомендації - ось неповний перелік видань, які за наявності потужного програмного забезпечення швидко й ефективно перетворюються в завершений інформаційний продукт.
Феномен комп'ютерно-видавничих систем розпочався з лазерних принтерів, які дають змогу отримати видання, якісно близькі до видань, розтиражованих на друкарському обладнанні. Завдяки цьому в деяких оперативних друкарнях підготовка накладу значно спрощена, оскільки немає потреби виконувати окремі операції на інших допоміжних підприємствах.
Комп'ютерно-видавничі системи стали досконалішими внаслідок появи сумісності з набірним обладнанням і пристроями високої роздільної якості, що забезпечується підтримкою загальної для багатьох пристроїв мови Post Script. Спочатку ця мова була розроблена фірмою Adobe Systems для принтерів фірми Apple, а нині застосовується всіма сучасними підприємствами-виробниками друкарського обладнання.
Ключове місце в КВС посідають програми верстання. Верстання — це процес розміщення текстових і графічних матеріалів на сторінках або шпальтах видання заданого формату, який відповідає певним композиційним, гігієнічним і стильовим вимогам. Саме верстання є завершальним етапом підготовки видання. Адже можна окремо підготувати текст у текстовому редакторі, ілюстрації — у графічному, а відтак поєднати їх у програмі верстання. УСІ елементи легко і без втрат переміщуються, копіюються та видаляються. Крім цього, можна швидко редагувати текст та ілюстрації, змінюючи розміри останніх або гарнітуру шрифту, й одразу бачити результат (принцип WYSIWYG).
Звісно, можна верстати документи у звичайних офісних системах (наприклад, LO Writer або MS Word), особливо, якщо немає потреби у спеціальному розташуванні елементів один відносно одного. Однак програми верстання мають ширші можливості, які дають змогу створювати документи професійно і швидше.
На ринку програмного забезпечення представлено декілька програм для професійного верстання. Вибір на користь будь-якої з них залежить від історично сформованого особистого досвіду й уподобань. Найпоширенішими є програми для підготовки багатосторінкової верстки - продукти корпорації Adobe (PageMaker, FrameMaker, InDesign), QuarkXPress, Corel Ventura Publisher, TeX. Вважається, що кожна має свою спеціалізацію. Наприклад, FrameMaker, Ventura Publisher, TeX більш орієнтовані на автоматизацію оформлення складних структур тексту, нерідко насиченого таблицями, формулами, посиланнями, тоді як PageMaker, InDesign і XPress розраховані на роботу з ілюстраціями, тобто використовуються для верстання акцидентної (рекламної) продукції, журналів та книжок.
На думку загалу, найпоширенішими сьогодні є три програми верстання - Quark XPress, Adobe InDesign i Adobe PageMaker. Вони перевірені часом і стабільно видають якісні результати, їх функціональні можливості дуже схожі, але жодна з цих програм поки що не може пустити в непам'ять дві інші. Адже кожна з розглянутих програм верстання має особливості, що дають змогу з успіхом утримувати свою частку ринку.
Перехід до використання у видавничій справі вільного програмного забезпечення під керуванням різних операційних систем, зокрема на ядрі Linux, зумовило появу потужного програмного комплексу для верстання поліграфічної продукції Scribus. Програма дає змогу вирішувати на професійному рівні найширший спектр завдань з верстання як друкованих, так і електронних видань.
Scribus створив німецький програміст-самоук Франц Шмідт, який у 2001 р. першим запропонував відкриту видавничу систему промислового рівня як доповнення до Linux. До вдосконалення Scribus було залучено безліч зацікавлених користувачів з новаторськими ідеями, і програма швидко здобула заслужену популярність серед користувачів Linux. Потім вона була перенесена на платформи Windows, Mac OS X і деякі інші. Нині добре налагоджено одночасний випуск нових версій Scribus одразу для трьох найпоширеніших операційних систем (Windows, Mac OS X і Linux) та інших подібних систем.
У даний час Scribus - це найпотужніший крос-платформ-ний продукт для видавничої діяльності, що поширюється за умовами ліцензії GNU (General Public License) та підтримує як кольорову модель CMYK, так і RGB. Його можна застосовувати для підготовки друкованих демонстраційних матеріалів звітного, рекламного, навчального та інших типів. Окрім цього, у Scribus використовуються інтерактивні PDF-формуляри, в яких можна побудувати будь-яку форму введення інформації за допомогою таких елементів, як заповнення полів, кнопки, елементи виводу тощо.

Список використаних джерел

1. ГоречкоО.М. Об'єктно-орієнтована графіка в пакеті CorelDRAW / навч.-метод. посіб. /О. М. Горечко. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. - 256 с.
2. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя - М.: Издательство: Студия Артемия Лебедева, 2006. - 384 с.
3. Горюнов В. А. Издательская система Scribus (ПО для верстки и подготовки публикаций): Учеб. пособие. - М.: 2008. - 62 с.
4. Дмитрів Л.Й. Вільні програми верстки для видавців / Л.И. Дмитрів // Матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS LVIV 2013 (18-21 квітня 2013 p.). - Львів, 2013. - С. 46-47.
5. ДмитрівЛ.Й.иScribus очима студентів-видавців / Л.Й. Дмитрів // Матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS LVIV 2014 (26-27 квітня 2014 p.). - Львів, 2014. -С. 37-39.
6. Зелінська Н., Черниш Н., Огар Е., Фінклер Ю. Редактор : сучасні трансформації відомого фаху / Н. Зелінська, Н. Черниш, Е. Огар, Ю. Фінклер // Вісн. Книжкової палати.— 2003. — № 9. - С. 3-5.
7. Зелінська Н., ОгарЕ. Сучасний видавець-редактор: українська та британська моделі підготовки / Н. Зелінська, Е. Огар // Видавнича галузь і кадри : досягнення, проблеми, перспективи : наук.-практ. зб. / упоряд. Е.І. Огар. — Львів : Аз-Арт, 2002. - 276 с.
8. Іванов В. Основи композиції видання. — Львів : Світ, 2013. - 232 с.
9. Огар Е.І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи : Львів : Палітра друку, 2002. - 365 с.
10. О'Квин Донни. Допечатнаяподготовка. Руководство дизайнера : пер. с англ.: уч. пос./ Донни О'Квин.- М.: Издательский дом Вильяме, 2003. - 592 с.
11. Піскозуб Й.З. LINUX у видавництві та поліграфії : навч. посібник / Й.З. Піскозуб, Л.Г. Піскозуб. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. - 288 с.
12. Сава В.І. Художньо-технічне оформлення книги : навч. посіб. для студ. / В.І. Сава. - Львів: Оріяна-Нова, 2003. - 168 с.
13. Хамула О.Г. Комп'ютерно-видавничі технології : навч. посіб. для студ. :Ч.1 / О.Г. Хамула. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2007. -168 с.
14. Хамула О.Г., Дмитрів Л.Й. Основи комп'ютерних технологій : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів 4 курсу спеціальності 6.030302 «Видавнича справа і редагування»). Ч. 3. Робота у програмах верстки. -Львів: Укр. акад. друкарства, 2010. - 40 с.
15. Шевченко В.Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерноїтермінології / В.Е. Шевченко. - К.: Либідь, 2006. - 320 с.
16. Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування : Підручник / В.Е. Шевченко. - К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2010. -516с.
17. БлогІТ-ка. Свободная верстка в Scribus. Часть3 : графические блоки и другие возможности [Електронний ресурс]. - 2012. - Режим доступу : http://wel.org.ua/it/o63Opbi
18. Лаборатория юного линуксоида [Електронний ресурс]. -2009-2012. - Режим доступу : http://younglinux.info/scribus
19. Учебник Scribus [Електронний ресурс], - 2010-2012. - Режим доступу : http://free-maker.ru/?page_id=9
20. Веб-дизайн и полиграфия. Советы по визуальной верстке документов [Електронний ресурс]. - 2011-2013. - Режим доступу : http://book-let.ru/?р=293
21. Scribus Open Source Desktop Publishing [Електронний ресурс]. - 2013 - Режим доступу : http://www.scribus.net/
22. Wiki Scribus [Електронний ресурс]. - 2012. - Режим доступу : http://wiki.scribus.net/canvas/Scribus
Відповісти на статтю

chanyuan | 11.04.19 10:25:59

http://www.ralphlauren-poloshirt.org.uk
http://www.yeezyboost.us.com
http://www.ferragamooutletstore.us.com
http://www.valentino.in.net
http://www.ultraboosts.us.com
http://www.jordanshoes.us.com
http://www.canadagoosecoats.co.uk
http://www.coachfactory-outlet.eu.com
http://www.pandora.us.com
http://www.michaelkors--outlet.us.com
http://www.outletcoachoutlets.us.com
http://www.converseuk.org.uk
http://www.coachwallets.us.com
http://www.neworleanssaintsjerseys.us
http://www.stoneislandsale.org
http://www.birkenstocks.us
http://www.todsoutlet.us
http://www.outletchristianlouboutin.us.com
http://www.jordans-fusion.com
http://www.louboutinshoes.in.net
http://www.michaelkorsoutlet-online.in.net
http://www.redbottomsshoes.us.com
http://www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net
http://www.coachoutletsonline.us.com
http://www.rolexwatchesoutlet.us.com
http://www.katespadeoutletonline.us
http://www.coachfactoryoutletonlinesale.us.com
http://www.moncler-jacken.at
http://www.katespadeoutletsale.us.com
http://www.mcm-outlets.us.com
http://www.true-religion.org.uk
http://www.cheapuggboot.com.co
http://www.truereligion-outletstore.us.com
http://www.pandoraofficial.net
http://www.uggcanada.ca
http://www.ferragamo-outlets.us.com
http://www.pandora-jewelry.us.com
http://www.cheap-uggs.in.net
http://www.gymsharkleggings.us
http://www.manoloblahnikoutlet.us.org
http://www.mcmoutlets.us.org
http://www.louisvuittonlvoutlet.us.com
http://www.fitflopssaleclearance.us.org
http://www.minesotatwinsjerseys.us
http://www.guccioutletsonline.us.org
http://www.canadiangooseoutlet.us.com
http://www.philadelphiaphilliesjerseys.us
http://www.cheapsnapbacks.us
http://www.jimmychoo.us.com
http://www.pradaoutlets.com
http://www.uggbootssale.ca
http://www.converseshoesuk.co.uk
http://www.adadassuperstar.com
http://www.christianlouboutinsale.us.org
http://www.polooutlet.com.co
http://www.monclerdoudounepascher.fr
http://www.airjordans.us.com
http://www.nikeroshe.us.com
http://www.chelseajerseys.us
http://www.adidasyeezy-shoes.us.com
http://www.guccioutlets.us.org
http://www.nikeoutletonline.org
http://www.supremeclothinguk.co.uk
http://www.michae-kors-outlet.ca
http://www.louboutinoutlets.us.com
http://www.coachoutlet-store.us.org
http://www.maujimsunglasses.us.com
http://www.goosejackets.ca
http://www.chiflatiron.in.net
http://www.edhardyclothing.us.com
http://www.coach-outletstores.us.org
http://www.jordan31.org
http://www.outletcoachoutlet.us.com
http://www.puma.us.org
http://www.coachoutletonlinestore.ca
http://www.cheapnba-jerseys.us.com
http://www.coach-factoryoutletonline.us.org
http://www.coach-factoryoutlets.us.com
http://www.canadagoosejacketscoat.us.com
http://www.pandorajewelry-canada.ca
http://www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com
http://www.christian-louboutinoutlet.us.com
http://www.clarks-shoes.us.com
http://www.christian-louboutins.fr
http://www.uggbootsclearance.net.co
http://www.outletmichaelkors.us.com
http://www.kevindurantshoes.us
http://www.oakley-sunglasseswholesale.us.com
http://www.minnesotavikingsjerseys.us.com
http://www.michaelkorshandbags.in.net
http://www.kappaclothing.us
http://www.persol.us.com
http://www.polo-ralphlauren.org.uk
http://www.dolceandgabbanaoutlet.com
http://www.davidyuman.us.com
qqq
Відповісти на статтю