Читання до періоду посту...

Новини > Книжкові

Читання до періоду посту...

price.knyhobachennia.com | 09.03.08 17:44:42

Автор подає базову інформацію про природу посту як такого, а крім того докладніше зосереджується на християнському розумінні посту та його практикуванні задля духовного зросту.
Однак, цим книжка не обмежується. Автор йде далі, він піднімає питання духовного оформлення трапези - як зробити її християнською, як надати їй духовного змісту.

Заторський Назар. Піст і трапеза в духовному житті. -- Львів: Свічадо, 2005. - 72 с.
ISBN 966-8744-42-2

Старий класичний вислів, який був написаний на храмі Аполлона в Дельфах, -- "Пізнай себе!" - стає сьогодні все актуальнішим. Сучасна людина відчужена від себе самої засобами масової інформації, постійними клопотами і т. д., примушена до щоденної біганини, вона опиняється в небезпеці втратити при цьому саму себе. Нічого дивного, що останнім часом, як супротивну тенденцію, можна спостерігати зростання чисельности та популярности різноманітних курсів медитації та самозаглиблення. Дуже часто при цьому, як допоміжний засіб для зустрічі з собою і з Богом, використовують піст. Мета цієї невеликої дослідницької праці – подати базову інформацію про природу посту та водночас запропонувати невелику допомогу в тому, що стосується духовного та християнського його оформлення.
З иншого боку, людина щоденно стикається з феноменом трапези (споживання їжі). Тож моєю другою метою було накреслити основні лінії духовного оформлення трапези, тобто як зробити її духовною і християнською. Наскільки смішно це, можливо, звучить, настільки проблематичною є ця тема насправді, бо багато навіть практикуючих християн приділяють духовному оформленню трапези дуже мало уваги, що, з огляду на частоту та важливість споживання людиною їжі, є великим недоліком.

Ця книга не єдина, подана тут серед новинок видавництва "Свічадо" і інших, які можуть бути цікавими саме в період посту... Звичайно, ми всі звертаємо увагу під час посту в першу чергу на їжу і ставлення до неї, а тому починаємо з такої книжчевки. Але в подальших книжкових новинках можете знайти і інші цікаві, які можуть дадти поштовх до духовного самовдосконалення, з яким має прийти розуміння, що їжа -- не головне...
Відповісти на статтю