Критика, рецензії

Потаємне християнство...

Лайма Прядко | 18.05.08 19:51:02

Смоули Р. Сокровенное християнство: Путеводитель по эзотерической традиции / Ричард Смоули., Пер. с англ. А. Архиповой. – М.: ООО «Издательский дом «София», 2005. – 336 с.

Назва книги говорить сама за себе. Це саме та серцевина релігії, що знаходить відгук у глибині людського єства, незалежно від віросповідання. Захоплюючий виклад матеріалу, підкріплений багатьма науковими фактами і прикладами, зацікавить навіть тих, хто не належить до християнської традиції. Перевірено на власному досвіді. Текст спонукає виходити на нові рівні сприйняття християнського вчення, яке у своїй суті є універсальним. Автор доступно демонструє, що наука не суперечить релігії, і одна віра не суперечить іншій. Чим далі ми заглиблюємось у пізнання іманентного чи трансцендентного Бога, тим примарнішими виглядають зовнішні відмінності між світовими релігіями — це основа езотеризму. Автор знайомить нас із історичними передумовами формування сучасної християнської церкви та причинами виникнення різних її течій. Він дає не тільки теоретичні відомості, але й практичні рекомендації по самовдосконаленню, взяті з християнської езотеричної традиції. Ви дізнаєтесь дещо цікаве і деколи шокуюче, проте з присмаком істини: про світ і гріхопадіння, спасіння і гнозис, християнську космологію, євангеліє і діяння Христа та ін. Цитати з Біблії вносять свій особливий настрій у прочитання книги.
Ідеї та міркування, викладені в тексті, не є результатом творчого прозріння однієї людини, а радше нагадують певний синтез думок багатьох авторів, укладений в одну книгу. Можливо, ця праця не викличе екстазу у фахового теолога, але матиме цінність для тих, кого цікавить пізнання світу та самого себе.
Відповісти на статтю