Автору-фахівцю варто зробити крок на зустріч новачкам (думка професіонала)

Критика, рецензії

Автору-фахівцю варто зробити крок на зустріч новачкам (думка професіонала)

В.Л.Петрушенко, доктор філософських наук,професор (Національний університет «Львівська політехніка») | 02.03.12 13:33:18

Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. Підручник для філософів. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 640 с.

Книга надзвичайно актуальна: немає сумніву в тому, що автентичний розвиток вітчизняної філософії без ґрунтовного опрацювання джерел «Батьківщини філософії» навряд чи може бути успішним. Для філософських студій такий підручник набуває особливого значення ще й тому, що тут слову належить вагома, майже вирішальна роль.

Напевне, слід брати до уваги й те, що підручник не призначений для самостійного вивчення давньогрецької мови, тобто він передбачає наставника і порадника. В той же час структура та склад підручника ніби не позбавляють зовсім такої можливості («крилаті вислови», короткі словники наприкінці більшості тем та ін.). Враховуючи те, що літературні джерела давньогрецькою мовою не мають великого поширення, простіше – вони не фігурують як звичні видання, варто було би, на мій погляд, наблизити методику викладу та засвоєння матеріалу до варіанту збільшення можливості його самостійного опрацювання. В такому разі (а також навіть і при використанні підручника для звичайних форм занять) варто було би дещо повільніше дозувати подачу матеріалу, особливо – нових тем, поступово збагачувати лексику із активним використанням попередньо наведеної у подальших вправах і текстах. Враховуючи складність граматики давньогрецької мови, можливо, слід було би подавати більше прикладів на кожну її складову, більше використовуючи вже відому і просту лексику. Нарешті, важливо було би – і саме для філософів – ввести у теми підручника елементи етимології важливих філософських термінів.
На завершення хочеться сказати ще раз: книга дуже потрібна, але автору-фахівцю варто зробити крок на зустріч новачкам у справі вивчення давньогрецької мови і спростити входження в її оселю. Можна також побажати додати до підручника диск із аудіо вправами.
Відповісти на статтю