Статті, блоги

Психологія в масах, або Що нас цікавить?

Лайма Прядко | 29.04.08 18:39:37

Ми є тим, що ми читаємо.

На підтвердження цієї думки було проведене невеличке таргетне (цільове) дослідження ринкового потоку книжкової продукції, яка пропонується читачам книгарнями і книжковими супермаркетами деяких міст України. Його обсяг обмежився ознайомленням із виданнями, які належать до масиву науково-популярних психологічних у таких містах України, як Київ, Львів, Івано-Франківськ.
Бажання отримати знання про себе і оточуючих та ефективно їх використовувати вивело психологію на масовий рівень популяризації. Зараз нею цікавляться не тільки фахівці, але й найширша читацька аудиторія, яка відрізняється між собою не тільки за соціальними ролями, але й за віком. У такій ситуації книжковий ринок виступає своєрідним індикатором тенденцій читацького попиту. Отримані дані демонструють таку картину:

Супер-маркет “Махаон” (м. Київ, вул. Червоних Казаків 6) (10.04.07)
· Анн А. Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПБ.: Питер, 2007. – 271 с.
· Будза А. Арт-терапия: Йога внутреннего художника / А. Будза. – М.: ООО АСТ: ООО “Издательство Астрель”, 2002. – 228 с.
· Вологодина Н. В. Сказеотерапия, или как стать победителем / Н. В. Вологодина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 256 с.
· Грецов А. Г. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 2007. – 160 с.
· Довгань В., Минилбаева Е.. К богатству с пеленок! – Симферополь: Изд. “Таврия”, 2006. – 208 с.
· Егорова Е. Рroцветание по М. Люшеру. – СПб.: Питер, 2007. – 160 с.
· Миллер М. А. Найди суженого!!! Во сне и на яву / Михаил Миллер. – М.: АСТ: Астрель: Транзит. книга, 2006. – 283 с.
· Накамото С. Поймайте мужчину на крючок / Пер. с англ. М. В. Изместева. – М.: АСТ: Транзит. книга, 2006. – 187 с.
· Психология красоты: тренинг привлекательности / П 86 авт.-сост. А.Добролюбова. – Минск: Соврем. шк., 2007. – 352 с.
· Словарь для начинающего психолога. 2-е изд. / Под ред. И. В. Дубровиной. – СПБ.: Питер, 2006. – 160 с.
· Сильва Х., Стоун Р. Б. Получение помощи от «другой стороны» по методу Сильва / Х. Сильва, Р. Б. Стоун; пер. с англ. П. А. Самсонов. – 6-е изд. – Мн.: “Попурри”, 2006. – 252 с. (Серия «Живите с умом»)
· Тюшеф Ю. В. Вибор професии: тренинг для подростков. – СПБ.: Питер, 2007. – 160 с.
· Хилтунен Е. А. Ууроки на карточках: Книга о воспитании детей в духе педагогики М. Монтесори. – М.: Генезис, 2006, - 231 с.
· Шарма Робин. Монах который продал свой «феррари»: История об исполнении желаний и постижении судьбы/ Перев. с англ. – М.: ООО “София”, 2006. – 224 с.
· Шарма Робин. Воспитай лидера в своем ребенке / Перев. с англ. – М.: ООО “София”, 2007. – 228 с.
У столиці найпопулярнішою можна вважати бізнес-психологію, т. з.в. “психологію успіху”, та різноманітні спец-тренінги. Оскільки сучасні технології ведення бізнесу висувають перед керівництвом та персоналом вимогу злагодженої співпраці та взаєморозуміння, на перший план виходять технології досягнення таких результатів. Спостерігається тенденція створення одних і тих самих видань у різному поліграфічному виконанні. Одні з них, наприклад, у палітурці, інші – обкладинці. Це своєрідна економічна політика видавництв, яка враховує неоднакову купівельну спроможність потенційних покупців. Надзвичайно широко представлено видання з психології виховання дітей та підлітків. Як виявилось, значна частина з яких спрямована на формування у них лідерських здібностей, інтересу до економічного збагачення. Такі підходи формують обмежені світоглядні позиції у дітей та не підтримують інтегрального підходу світосприйняття. Багато з видань для дитячого виховання у твердій обкладинці та яскраво ілюстровані. Естетична привабливість не завжди доповнюється змістовністю і якістю інформаційного наповнення.
Майже не поступаються кількісно видання, які стосуються гендерних взаємин. Вони тиражуються великими накладами, мають невеликий формат, надруковані на недорогому папері, економічно вигідні як для видавців, так і для читачів. Переважно їхня форма не призначена для тривалого використання. Також поступово зростає зацікавлення арт-терапією. Це зумовлено зростанням інтересу до різноманітних мистецьких напрямків у столиці, які промоційно презентовані як терапійні — активні (лікування участю) і пасивні (споглядання). Тобто те, що було загальновідомим саме собою, стало престижно-відомим. Тому представлено ряд видань, які ознайомлюють із можливостями лікування мистецтвом, особливо мистецтвом кольору.
Загальною рисою є відсутність україномовних видань та видань українських видавництв. Така картина зумовлена передусім відсутністю значної кількості українських авторів. Лише невеликий відсоток україномовних видань займає відділ навчальної літератури з психології. Загалом більшість видань належать до перекладної літератури.
Лідерами за чисельністю представлених книг стали видавництва Москви, Санкт-Петербурга, Мінська. Деякі з них мають свої представництва у Києві. Ціни на них нижчі, ніж ціни на українську продукцію. Усі видання переважно масового характеру, лише деякі з них призначені для підготовленого чи професійно кваліфікованого читача. Доцільно враховувати існування факту зростання попиту на невеликі за розміром видання зі стислим та зрозумілим викладом дисципліни, а, отже, і економічну виправданість їхньої появи.
Наступним пунктом став Книжковий Клуб “Клуб сімейного дозвілля”, розташований у м. Львові по вулиці Князя Романа 26. (25.04.07)
· Владимирская А. О. И др. Как заработать на рекламе / А. О. Владимирская, П. А. Владимирский. – К.: А.С.К., 2006. – 336 с.
· Кирулф С. Как стать экстрасенсом. Сверхестественные возможности человека: мнения, факты, гипотезы / Стивен Кирулф; пер. с англ. О. С. Епимахова. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – 288 с.
· Курс практической психологии, или Как научитса работать и добиватса успеха: Учебное пособие для высшего управленческого персонала / Автор-сост. Р. Р. Кашапов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 448 с.
· Луговская А., Шевнина О. Праздник непослушания. Что такое детские капризы и как с ними боротса / А. Луговская, О. Шевнина. – М.: Эксмо, 2006. – 224 с.
· Равенский Н. Н. Как читать человека: Лицо, жесты, фигура, походка. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – 416 с.
· Фишер С. Самогипноз, или как превратить желания в реальность / Пер. с англ. А. Михайлова. – Х.: Кн. Клуб “Клуб Семейного Досуга”, 2007. – 256 с.
· Фрейд З. Тотем и табу / Пер. с нем. М. В. Вульфа. – СПб.: Азбука-Классика, 2006. – 256 с.
Усі зафіксовані тут науково-популярні видання, тобто більшість представленої продукції, яка стосується психології, мають формат 84х108 ∕32 у твердій яскравій обкладинці, лише видання “Тотем і табу” З. Фрейда у палітурці та формату 76х100 /32, оскільки видавництво “Азбука-Классика” тиражує свою продукцію саме у такому економічно вигідному та популярному вигляді. На полицях зафіксовано невелику кількість найменувань видань, з великим кількісним показником (протилежна ситуація у “Махаоні”). Такий прийом слід вважати особливістю маркетингової політики. На мою думку, вона є недостатньо ефективною, оскільки не дає можливості клієнтові ознайомитись з дуже широким вибором. Коли потенційний читач приходить до книгарні без конкретики вибору, то ймовірніше, що він придбає щось із великого спектру продукції, ніж з обмеженого. Читацька аудиторія розрахована виходячи з розуміння масовості, а самі видання мають підкреслено практичний характер. Оскільки для предмету психології характерна значна кількість перекладної літератури, то така риса відповідно зберігається. З’явилися два видання українських видавництв, що не може не тішити.

Дослідження також проводилось у книжковому супермаркеті “Буква” (м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська ), (21. 04.07.)
· Кюри Аугусто. Вы незаменимы. Эта книга рассказывает твою биографию / Перев. с англ. – М.: ООО Издательский дом “София”, 2006. – 112 с.
· Малкина-Пых И. Г. Гендерная терапия / И. Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с.
· Мек Джошуа. Карма за 10 минут / Перев. с англ. Т. П. Матц. – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 208 с.
· Норбеков М. Здоровье на всю жизнь. Опыт дурака / Мирзакарим Норбеков. – 2-е изд., испр. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 310 с. (та інші книги Норбекова)
· Ошо. Ливень без туч / Перев. с англ. – М.: ООО Издательский дом “София”, 2006. – 352 с.
· Райт С. Излечи себя сам. Рецепты емоционального здоровья / Сюзан Райт; Худож.-оформ. А. Киричек. – Ростов н/Д.: “Феникс”, 2005. – 256 с.
· Энел Чарльз. Система “Мастер-Ключ”: Как получать от жизни все, что хотите / Перев. с англ. – М.: ООО Издательство “София”, 2007. – 288 с.
Акцент популярності, виходячи з кількісного співвідношення, падає на літературу, яка торкається психологічних аспектів між статевих стосунків (має гендерний поділ у читацькому призначенні), практик особистого підйому та “конвеєрної” духовності, а також т.зв. “н’ю-ейджевого” світогляду. Звичайно, в порівнянні зі столичним вибором, де зустрічається література й “елітарного” рівня, тут чітко простежується орієнтація на масовість. Оскільки усі магазини є мережевими, то й назви видань на їхніх полицях повторюються. Отже, самі видання мають спільні популяризаторські прийоми і схожі тематико-типологічні характеристики. Звичайно у списках поданий не весь спектр продукції, яку пропонували досліджувані магазини. Вони лише штрихами відображають загальну картину.
У “польових” умовах ми бачимо, як на полицях книгарень розташувались книжки видавництв інших держав, а та невелика кількість української продукції, яка все ж потрапляє на ринок, зазвичай є дорожчою, ніж іноземна (переважно країнами-експортерами є Росія та Білорусія). Насиченість ринку російськомовними виданнями свідчить не лише про труднощі, з якими зіткнулась україномовна книга, але й про читацький попит.
Ми є тим, що ми читаємо, якщо екстраполювати це твердження на загальнодержавний рівень, то отримаємо: яка нація така й держава. Читати потрібно не лише кількісно, але й якісно – це запорука росту індивіда, спільноти, країни…
Відповісти на статтю