Від видавництва

Новини

Від видавництва "Дух і літера" -- навчальний посібник

Видавництво "Дух і літера" | 09.03.18 18:17:31

Релігієзнавство: навчальний посібник // Наук. ред. Д.В. Брильов — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. — 328 с.

У посібнику подано матеріал, присвячений релігієзнавству як науці, історії релігії та світовим релігіям. Розглядаються різні концепції, її структура та функції релігії в житті суспільства та особистості, проблеми розвитку та еволюції релігії.
Видання розраховане на педагогічних працівників позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, спеціалістів, які займаються питаннями позашкільної освіти, а також тих, хто цікавиться проблемами світових релігій.

Авторський коллектив:
А. Басаурі Зюзіна, Д. Брильов (науковий редактор), А. Васьків, Л. Васьків,
А. Денисенко, А. Дробович, С. Капранов, А. Козловський, Ю. Корнійчук,
Т. Котлярова, І. Крупник, О. Муха, О. Савченко, О. Сарапін, Є. Смульський,
Г. Христокін, Ю. Чорноморець
Відповісти на статтю