Коментарі до православних літургійних піснеспівів

Новини

Коментарі до православних літургійних піснеспівів

Видавництво "Дух і Літера" | 18.06.17 22:20:57

Седакова Ольга, Мариины слезы. К поэтике литургических песнопений. -- К.: ДУХ і ЛІТЕРА, – 2017. – 176 с.

Книга Ольги Седакової, видатного поета, філолога і есеїста, складена з низки коментарів до православних літургійних піснеспівів.
Кожен із цих коментарів – свого роду запрошення відкрити смисловий простір молитовної традиції: цілісність її символіки, її «розумну» образність, її мозаїчну природу, її роботу з часом і пам’яттю, з порядком і звучанням слів у вірші. У своїй сумі коментарі виявляються чудовим введенням до загальної поетики гімнографії, що зберігає «ясну пам’ять про дещо більшу цілісність, про підвищену зв’язність усього з усім».

Вперше коментарі публікувалися в міру написання в журналі «Нескучний сад» у 2013 році; в цьому виданні вони розширені й переглянуті. До книги включені також роздуми свящ. Алексія Агапова про звуковий лад двох святкових стихир.

Друга частина книги складається з поетичних перекладів літургійних текстів, зроблених Ольгою Седаковою.
Відповісти на статтю