Додатковий тираж монографії Ферхада Туранлі

Новини

Додатковий тираж монографії Ферхада Туранлі "Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)".

«Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"» | 22.01.17 11:46:59

У монографії на основі широкого спектра залучених до наукового обігу османсько-турецьких писемних джерел, зокрема турецьких архівних документів та літописів, історіографічних творів, листування османських султанів з правителями інших держав тощо, вперше комплексно досліджено інформаційний потенціал, специфіку та значення названих пам’яток писемності в процесі дослідження історії козацько-гетьманської України другої половини ХVІ – першої чверті ХVІІІ століття.

Рекомендується історикам – сходознавцям, тюркологам, українознавцям, арабістам, іраністам, етнологам, релігієзнавцям, викладачам та студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

Уже сьогодні ви можете зробити попереднє замовлення за СПЕЦІАЛЬНОЮ ціною!!!
Перейдіть за посиданням та залиште заявку http://bit.ly/2jXhBeu


Про автора:

Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу --кандидат історичних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Основна тема наукових досліджень: проблеми методології дослідження тюркомовних джерел з історії міждержавних відносин України, зокрема з Туреччиною в XVI-XVIII ст. та османської палеографії.

Курси, читані в НаУКМА: "Турецька мова", "Етно- і глотогенез українців", "Основи етнолінгвістики", "Ісламська культура", "Суспільства і державність у країнах арабського і тюркського культурного історичного простору".

Автор численних публікацій з мовознавства, археографії, джерелознавства, історії, етнолінгвістики, суфійської філософії.
Відповісти на статтю