Новини

Словник європейських філософій. Лексикон неперекладностей

Прес-центр НаУКМА | 28.01.10 19:21:11

Днями видавництво «Дух і Літера» презентувало унікальне видання.

«Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей». Том перший.— К.: Дух і літера, 2009. – 576 с. Мова укр. – Обкл. тверда – Форм. 84х108/16 — ISBN 978-966-378-125-9

Презентації першого тому цього видання було присвячено семінар «Дослідження європейського концептуального простору в українському контексті (Європейський словник і проблеми перекладу ключових понять)», який відбувся у рамках цьогорічних Днів науки в НаУКМА. Цей дослідницький проект є результатом співпраці українських і французьких вчених – філософів, філологів, політологів, правників. В Україні робота здійснювалася, передовсім, науковцями Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА та видавництвом «Дух і Літера».
Ідея викласти європейську філософію у вигляді «Словника неперекладностей» належить учениці (та опоненту) М. Гайдеґґера професору Барбарі Кассен.
Це перша в історії філософії спроба зібрати разом неперекладності – такі філософські терміни, переклад яких з однієї мови на іншу створює певні проблеми. Ця книга є доповненим та адаптованим для українського читача перекладом аналогічного видання французьких дослідників і являє собою результат тривалого дослідження філософських неперекладностей в усіх європейських мовах. Перед українськими філософами та перекладачами – співавторами проекту – під час роботи над Словником постала проблема відтворити українською мовою одразу весь космос європейського філософування. Результатом стало видання з в багатьох аспектах новаторське для українського гуманітарного простору.
Чи не вперше в історії українського перекладу над Словником спільно працювали українські науковці з різних галузей знань: філософи, філологи, політологи… Наслідком їхніх спільних зусиль є зокрема створення узгодженого покажчика імен відомих людей.
Нерідко спроби перекладу українською мовою певного філософського концепту чи терміна приводили до відкриття нових можливостей україномовного філософського дискурсу – появи новотворів.
Українські науковці працювали також як співавтори Словника, доповнюючи його власними статтями про українські неперекладності.
Українське видання стало першим із запланованої низки перекладів французького Словника багатьма європейськими мовами.
Цей Словник буде корисним всім зацікавленим у різноманітних гуманітарних науках, перш за все філософських і філологічних — викладачам і студентам, науковцям, а також широкому колу шанувальників інтелектуальної книги.

«Відбір словникових статей є результатом подвійного дослідження, діахронічного та синхронічного. Діахронія – для роздумів про переходи та розгалуження: від грецької до латини, від латини античної до схоластичної, а потім гуманістичної, з моментами взаємодії з єврейською та арабською традиціями; від давньої мови до народної; від однієї народної мови до іншої; від однієї традиції, системи та філософської мови до інших; від одного поля знань та логіки до інших. Синхронія – щоб зафіксувати сучасний стан, окреслити національні філософські пейзажі; тут стикаєшся з нездоланною розбіжністю забутого та новознайденого: явища без відповідників, чужорідні запозичення, дублети, лакуни, «фальшиві друзі перекладача», спотворені значення, які в кожній окремій мові позначають кристалізацію тем та спеціалізацію призначення»

Барбара Кассен
Відповісти на статтю